Global menu

Our global pages

Close

Rodinné firmy, nástupníctvo, family business governance, Slovensko

Sme vedúci odborníci na problematiku vlastníctva a budovania rodinných firiem. Ich majiteľom poskytujeme poradenstvo v celom rade oblastí týkajúcich sa prepojenia firmy a rodiny, vlastníctva a riadenia. Oblasťou fungovania rodinných firiem sa zaoberáme dlhodobo. Naši odborníci sa venujú tiež publikačnej a prednáškovej činnosti.

V rámci nášho poradenstva v tejto oblasti hlavne:

  • Poskytujeme komplexnú právnu podporu pri procesoch nástupníctva a predávania firiem medzi generáciami, a to vrátane prípravy nástupnického projektu, projektového vedenia a prípravy kompletnej právnej dokumentácie. Pri týchto projektoch dokážeme zabezpečiť podporu ďalších relevantných odborníkov.
  • Sme špecialisti na family business governance a family governance. Pomáhame vytvárať a nastavovať vnútorné pravidlá pre úspešné a zdravé fungovanie podniku a rodiny. Pomáhame tvoriť rodinné ústavy a asistujeme pri budovaní orgánov rodiny a firmy.
  • Poskytujeme kompletnú právnu podporu pri vytváraní rodinných holdingov a nastavovaní právnych vzťahov v podnikateľskej rodine.
  • Poskytujeme právnu podporu pri investíciách rodinných firiem a budovaní spoločných podnikov. Pomáhame nastavovať právne vzťahy medzi akcionármi – členmi rodiny a ďalšími akcionármi.
  • Pomáhame majiteľom firiem a členom ich rodín chrániť ich investície nastavením a implementáciou vhodných právnych štruktúr.
  • Pripravujeme dedičské plány a riešime otázky dedičstva.