Global menu

Our global pages

Close

Asianajopalveluiden etämyynnin ennakkotiedot kuluttajille

1 Palveluntarjoaja

Eversheds Asianajotoimisto Oy
Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki
Puh. 010 684 1300, faksi 010 684 1700
mail@eversheds.fi / www.eversheds.fi

Toimistomme on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimistomme y-tunnus on 2556202-6 ja arvonlisäverotunnisteemme on FI2556202-6.

Toimistomme asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajia valvova viranomainen on Suomen Asianajajaliitto, PL 194 (Simonkatu 12 B 16), 00101 Helsinki, puh. 09 6866 120, faksi 09 6866 1299, info@asianajajaliitto.fi.

2 Toimeksiannon peruuttaminen ja voimassaolo

Kuluttaja-asiakkaallamme on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä meille 14 päivän kuluessa siitä, kun olemme vahvistaneet toimeksiannon.

Halutessaan perua toimeksiannon asiakkaan on ilmoitettava siitä meille käyttämällä alla olevaa peruuttamislomaketta tai muuten kirjallisesti.

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta em. peruuttamisajan päätyttyä, ellei asiakas pyydä sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti toimeksiannon hoitamisen aloittamista aiemmin.

Jos asiakas on pyytänyt toimeksiannon hoitamista ennen peruuttamisajan päättymistä, on asiakkaan maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

Kun kumpikin osapuoli on täyttänyt toimeksiannon mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Asiakkaalla on lisäksi milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta.

Lataa lomake tästä