Global menu

Our global pages

Close

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:
Perustiedot, kuten
nimi sekä yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus
yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
ammatti ja asema yrityksessä, jos markkinointi on suunnattu yritykselle, jossa työskentelet tai jos edustat yritysasiakasta
Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan ja/ tai asiakkaan tuntemiseen liittyvät tiedot (mukaan lukien kopio henkilöllisyystodistuksesta)
tiedot tapaamisista
Markkinointiin ja tapahtumiin liittyvät tiedot
ilmoittamasi kiinnostustiedot
osallistumisesi koulutus- ja asiakastilaisuuksiin
sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä antamasi tai saadut tiedot
suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
Yhteistyökumppaneiden tiedot
Nimi
Yrityksen edustajan nimi ja asema yrityksessä (kun yhteistyökumppani on yritys)
Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
Nimen ja yhteystietojen antaminen on edellytys asiakkuuden hoitamiselle. Meillä on myös tietyissä tapauksissa rahanpesun ym. estämistä koskevan lainsäädännön mukainen velvollisuus asiakkaiden tuntemiseen, jolloin toimeksiannon vastaanottamisen edellytyksenä on pyydettyjen tuntemistietojen toimittaminen.

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

Perustiedot, kuten
nimi sekä yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus
yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
ammatti ja asema yrityksessä, jos markkinointi on suunnattu yritykselle, jossa työskentelet tai jos edustat yritysasiakasta

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan ja/ tai asiakkaan tuntemiseen liittyvät tiedot (mukaan lukien kopio henkilöllisyystodistuksesta)
tiedot tapaamisista

Markkinointiin ja tapahtumiin liittyvät tiedot
ilmoittamasi kiinnostustiedot
osallistumisesi koulutus- ja asiakastilaisuuksiin
sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä antamasi tai saadut tiedot
suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

Yhteistyökumppaneiden tiedot
Nimi
Yrityksen edustajan nimi ja asema yrityksessä (kun yhteistyökumppani on yritys)
Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)

Nimen ja yhteystietojen antaminen on edellytys asiakkuuden hoitamiselle. Meillä on myös tietyissä tapauksissa rahanpesun ym. estämistä koskevan lainsäädännön mukainen velvollisuus asiakkaiden tuntemiseen, jolloin toimeksiannon vastaanottamisen edellytyksenä on pyydettyjen tuntemistietojen toimittaminen.

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi toimeksiantojen hoitamiseen sekä asiakkuuden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien sähköisesti toteutettava asiakasviestintä, suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset. Lisäksi voimme käyttää henkilötietojasi Evershedsin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.

Käsittelemme henkilötietojasi markkinoinnin suunnitteluun, kohdentamiseen, lähettämiseen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Mikäli olet yhteistyökumppani tai yhteistyökumppanin edustaja, käsittelemme tietojasi yhteistyön toteuttamiseksi.

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme tietojasi pyytämäsi tarjouksen antamiseksi sekä toimeksiantoa koskevan sopimuksen tai yhteistyösopimuksen valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen taikka edustamasi yrityksen asiakassuhteen taikka mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä perustuen lakisääteiseen velvoitteeseen asiakkaan tuntemisen osalta.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta tietosuoja@eversheds.fi.