Global menu

Our global pages

Close

Traficomilta päivitetty ohjeistus ja opas palveluntarjoajille evästeisiin ja muihin käyttäjien päätelaitteille tallennettaviin tietoihin liittyen

  • Finland
  • Other

15-09-2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 13.9.2021 julkaissut päivitetyn ohjeistuksen ”Evästeet ja muut käyttäjien päätelaitteille tallennettavat tiedot sekä näiden tietojen käyttö ‒ Opas palveluntarjoajille.”

Opas on tarkoitettu niille, jotka käyttävät evästeitä tai vastaavia tekniikoita, kuten sormenjälkitekniikoita, seurantapikseleitä tai vastaavia, toteuttaessaan ja tarjotessaan verkkosivustoja tai muita sähköiseen viestintään pohjautuvia palveluja, kuten mobiilisovelluksia. Traficomin mukaan ”--opas ei ole sellaisenaan juridisesti velvoittava, mutta sisältää valvovan viranomaisen näkemyksen lainmukaisista ja hyväksyttävistä evästekäytännöistä, joista poikkeamalla palveluntarjoaja kantaa riskin toimintansa mahdollisesta lainvastaisuudesta.”

Päivitetyn oppaan taustalla on Helsingin hallinto-oikeuden huhtikuussa antamat ratkaisut, joiden mukaan internetselaimen asetusten kautta ei ole mahdollista antaa pätevää suostumusta muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttöön. Opas on laadittu yhteistyössä Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Traficom kertoo päivittävänsä opasta, kun evästeisiin liittyvä tekniikka tai oikeuskäytäntö kehittyvät.

Opas sisältää ohjeita palveluntarjoajille mm. evästeiden käytön edellytyksistä, rekisteröityjen asianmukaisesta informoinnista, sekä suostumuksen antamisessa, osoittamisessa ja peruuttamisessa käytettävistä menettelyistä. Oppaan tarkoituksena ei Traficomin mukaan ole velvoittaa palveluntarjoajia tiettyjen tekniikoiden käyttöön.

Päivitetyn oppaan mukaan yleinen edellytys evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentamiselle ja käytölle on edelleenkin käyttäjän suostumus. Mikäli tietojen tallentamisen ja käytön ainoana tarkoituksena on toteuttaa viestin välittämistä viestintäverkoissa, tai mikäli tietojen tallentaminen ja käyttö on välttämätöntä palvelun tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota tilaaja tai palvelun käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt, ei suostumusta tarvitse pyytää.

Laissa ei ole tehty jaottelua erityyppisiin evästeisiin teknisten tai muiden ominaispiirteiden perusteella. Traficom huomauttaa, että evästeiden avulla kerättävien ja käsiteltävien tietojen käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys välttämättömyyden arvioinnissa. Opas sisältääkin esimerkkejä erityyppisistä evästeistä ja suuntaviivoja suostumuksen tarpeellisuuden arviointiin.

Suostumuksen antamisen tulee tapahtua käyttäjän aktiivisin toimin. Suostumuksen pyytämiseen käytettävällä mekanismilla ei tule kuitenkaan kohtuuttomasti häiritä ja estää käyttäjän pääsyä sivustolle tai palveluun. Mikäli käyttäjä jatkaa evästevalintoja tekemättä, tulee sivuston toimia oletuksena vain välttämättömiin evästeisiin perustuen. Suostumuksen pyytäminen ns. pop-up-ikkunalla on jatkossakin sallittua, mutta siinä ei saa olla valmiiksi raksittuja ruutuja tai "päällä" asennossa olevia liukukytkimiä ei-välttämättömien evästeiden osalta. Evästeiden käytöstä kieltäytymisen tulee olla yhtä helppoa kuin suostumuksen antamisen. Käytössä olevat evästesuostumukset on syytä käydä läpi uuden ohjeistuksen valossa.