Global menu

Our global pages

Close

Holding-yhtiö tulkittu veronkierron välineeksi

  • Finland
  • Other

27-05-2014

Henkilöosakas voi omistaa työnantajayhtiönsä osakkeita suoraan tai toisen osakeyhtiön kautta. Holding-yhtiömallista on voitu saada etua esimerkiksi osinkoverotuksen ja osakkeiden hankinnan rahoituksen näkökulmasta. Tuoreessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa holding-yhtiörakennetta pidettiin veronkiertona.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Vuosikirjaratkaisussa KHO 2014:66 oli kyse järjestelystä, jossa Oyj:n johtohenkilöiden yhdessä omistama yhtiö oli hankkinut Oyj:n osakkeita. Osakkeiden hankinta oli osittain rahoitettu Oyj:n antamalla lainalla. Aiemmin julkisuudessa on pohdittu tällaisen rahoitusjärjestelyn hyväksyttävyyttä yhtiöoikeudellisesti. Nyt asia nousi esille verokysymyksenä.

Kyseisessä tapauksessa holding-yhtiöllä ei ollut muuta toimintaa kuin Oyj:n osakkeiden omistaminen osakkeenomistajiensa puolesta. Osakassopimuksessa oli sovittu mahdollisuudesta, jossa holding-yhtiö ja Oyj voitaisiin sulauttaa osakeyhtiölain mukaisesti. Lisäksi oli sovittu muun muassa vaihtoehdosta, jossa Oyj hankkisi omia osakkeitaan holding-yhtiöltä. Osakassopimuksessa oli sovittu muistakin sellaisista ehdoista, jotka liittyivät järjestelyn purkamiseen ja jotka oli viime kädessä tarkoitettu hyödyttämään holding-yhtiön osakkaita taloudellisesti.

Korkein hallinto-oikeus arvioi järjestelyä veronkiertosäännösten perusteella ja katsoi, että holding-yhtiön osakkaan järjestelystä saamaa tuloa voitiin tietyin rajoituksin pitää työsuhteen perusteella saatuna ansiotulona.

Ratkaisun vaikutuksista

Useissa henkilöstön kannustinjärjestelmissä on hyödynnetty holding-yhtiörakenteita. Lisäksi vuoden 2010 alusta alkaen on voimassa ollut omat tuloverosäännökset koskien ns. työperäistä osinkoa. Nyt holding-yhtiön hyödyntämiseen on puututtu veronkiertonormin perusteella. Tästä johtuen, vaikka ratkaisu koskeekin julkisen osakeyhtiön osakkeiden omistamista, tulee myös pk-sektorin omistusrakennejärjestelyt arvioida uudelleen mahdollisten veroriskien eliminoimiseksi.