Global menu

Our global pages

Close

Muutoksia hinnan ilmoittamiseen markkinoinnissa

  • Finland
  • Other

02-10-2013

Kysymys

Korviini on kantautunut, että hinnan ilmoittamiseen markkinoinnissa on tullut joitakin muutoksia. Pitääkö asia paikkansa?

Vastaus

Suvi-Tuulia Leppäkorpi, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy

Kysyjän käsitys hintojen ilmoittamista koskevan sääntelyn muuttumisesta on oikea. Suomessa säädettiin hiljattain uusi asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (553/2013). Asetus tuli voimaan 18.7.2013, jolloin samalla kumottiin vanha, vuonna 1999 säädetty hintojen ilmoittamista koskeva asetus. Muutoksen taustalla on EU-sääntely, joka ei enää mahdollistanut kansallisen, osittain EU-sääntelyä pidemmälle menevän hintojen ilmoittamisvelvollisuutta koskevan sääntelyn voimassaoloa.

Keskeisin muutos on se, että kulutushyödykkeen hinnan ilmoittaminen ei enää ole markkinoinnissa kaikissa tilanteissa pakollista. Aiemmin hinta oli aina ilmoitettava, mikäli kulutushyödyke oli markkinoinnissa riittävän yksilöity. Sääntelyn lievennyttyä yritys voi pääsääntöisesti jatkossa valita, ilmoittaako se tavaran tai palvelun hinnan esimerkiksi printti-, radio- tai televisiomainonnassaan tai muussa markkinoinnissaan.

Kuten aiemminkin, hinta on edelleen ilmoitettava selkeästi ja yksilöidysti vähittäismyyntipaikassa, kuten yrityksen kivijalkamyymälässä, sekä sen yhteydessä olevassa näyteikkunassa. Sama hinnan ilmoittamista koskeva velvollisuus koskee verkkokauppoja ja muita verkkosivustoja, joilla tavaroita tarjotaan. Palveluiden hinnat on puolestaan ilmoitettava palveluita tarjoavissa liikehuoneistoissa ja niitä tarjoavilla verkkosivustoilla. Sääntely on siten tältä osin pysynyt pääosin ennallaan.

Hinnan ilmoittamista koskevan asetuksen ohella yrityksen on huomioitava, että tuotteen tai palvelun markkinointiin sovelletaan myös yleisiä markkinointia koskevia säännöksiä. Kuluttajiin kohdistuvan markkinoinnin osalta keskeiset säännökset sisältyvät kuluttajansuojalain 2 lukuun, jossa säädetään esimerkiksi siitä, että kuluttajalle ei saa jättää antamatta sellaisia olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tekemiseksi. Tuotteen hintatietoa voidaan pitää kuluttajan ostopäätöksen kannalta sellaisena olennaisena tietona, jonka kuluttaja tarvitsee ennen ostopäätöksen tekemistä. Erikseen on kuitenkin arvioitava, milloin, missä yhteydessä ja millä tavoin hintatieto on annettava eli voi olla riittävää, että hintatietoa ei anneta kaikessa markkinoinnissa, vaan vasta kaupanteon rajapinnassa. Lisäksi on syytä huomata, että tapauskohtaisesti sovellettavaksi saattaa tulla etämyyntiä koskeva sääntely tai toimialakohtainen erityissääntely, jossa edelleen saattaa olla ehdottomia vaatimuksia ilmoittaa hintatiedot kaikessa markkinoinnissa.

Artikkeli on alun perin julkaistu MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n juristipiirin kysymys- ja vastauspalstalla.