Global menu

Our global pages

Close

Artikkelit, Eversheds

Kuka korvaa oikeudenkäyntikulut hankinnan keskeytyessä? 13/10/2020
Markkinaoikeuden ratkaisut sopimuskauden jatkamisehdosta ja laittomasta suorahankinnasta 24/09/2020
Laki lähetetyistä työntekijöistä muuttumassa27/07/2020
Julkiset hankinnat koronakriisin ytimessä04/05/2020
Tietojenvaihto yrityskauppojen yhteydessä14/04/2020
Force Majeure –lausekkeet hankintasopimuksissa03/04/2020
Koronavirus työnantajan näkökulmasta 20/03/2020
Kriisivalmius ja liiketoimintakriittiset sopimukset Koronan aikoina17/03/2020
Vientikauppojen saatavien turvaaminen28/02/2020
Mikä on suhteellista julkisissa hankinnoissa?20/02/2020
Sopimuskauden jatkamisehto ja riski laittomasta suorahankinnasta12/02/2020
Yritystoiminnan aloittaminen ulkomailla – mitä tulee huomioida verotuksessa31/01/2020
Riittääkö vain toimitusehdosta (incoterms) sopiminen?09/01/2020
Uusi työaikalaki17/12/2019
Työntekijän ulkomaankomennus25/11/2019
Miten toimia asuntokaupan virhetilanteessa?15/10/2019
Ostetun liiketoiminnan sopimussuhteet – tutustu ja arvioi muutostarpeet huolellisesti15/05/2019
Elämme tekoälyn kaupallisen hyödyntämisen ja suojaamisen renessanssia06/02/2019
Asunto-osakeyhtiön talviset kunnossapitotehtävät ja vastuut08/01/2019
Yhteistoiminta rakentamisessa10/12/2018
Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lausunto välimiesmenettelylain uudistamisesta01/10/2018
Liikesalaisuudet työsuhteessa24/09/2018
Uusi laki liikesalaisuuksien suojaamisesta14/08/2018
Muutoksia Venäjän siirtohintamääräyksiin16/05/2018
Ylimmän johdon vastuu työturvallisuusasioissa02/04/2018
Näin verotus muuttuu vuonna 201801/02/2018
Verkkokaupan kilpailu kiristyy02/11/2017
Liikesalaisuusdirektiivi ja yrityssalaisuuksien suojaaminen 11/10/2017
Uusi rahanpesulaki voimaan04/09/2017
Viimeaikaisia työnantajan hallinnollista ja taloudellista taakkaa helpottavia lakimuutoksia05/06/2017
Yllätystarkastus – hätätilanteen sattuessa17/05/2017
Työlainsäädännön viimeaikaiset muutokset28/03/2017
Safe Harbor ei enää ole pätevä peruste henkilötietojen siirtämiseksi Yhdysvaltoihin04/11/2015
KHO:2014:135 Tasingosta luopuminen avioeron jälkeen toimitettavassa osituksessa ei ole perintö- ja lahjaverolain tarkoittama veronalainen lahja23/10/2014
Työsuhdeoptiot, holdingyhtiöt ja veronkierto21/10/2014
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asumisoikeuskäytössä olleiden kiinteistöjen luovutusrajoitusten vaikutuksesta kiinteistöjen arvostukseen kiinteistöverotuksessa28/08/2014
Merkittävä päätös korkojen vähennyskelpoisuudesta ja siirtohinnoittelusäännöksen tulkinnasta08/07/2014
Holding-yhtiö tulkittu veronkierron välineeksi27/05/2014
Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset21/01/2014
Uusi tuoteväärennösasetus voimaan 1.1.2014 – mitä uutta?15/01/2014
Muutoksia hinnan ilmoittamiseen markkinoinnissa02/10/2013