Global menu

Our global pages

Close

Artikkelit, Eversheds

Reklamoinnin merkityksestä julkisissa hankinnoissa15/12/2022
Soveltuvuuden selvitykseen liittyvien todistusten ajantasaisuudesta14/10/2022
Etäyhtiökokoukset ovat tulleet jäädäkseen06/10/2022
Hallintolakiin sisältyvä suhteellisuusperiaate kynnysarvot alittavissa hankinnoissa02/09/2022
Suorahankinta ja markkinakartoitus16/06/2022
Yhteishankintayksikkö ja julkisuuslaki06/05/2022
Samaan konserniin kuuluvien yritysten yhdenmukaiset tarjoushinnat julkisissa tarjouskilpailuissa04/04/2022
Kaventaako korkeimman hallinto-oikeuden tuore vuosikirjapäätös korjausilmoituksen käyttöä?28/02/2022
Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva kuntalain säännös hankintamenettelyssä14/02/2022
Onko hankintapäätös milloinkaan olennaisesti puutteellinen?12/11/2021
Asianajaja Mika Backman: Poikkeuksellisen alhainen hinta tarjouksen hylkäämisperusteena29/10/2021
Hinnanmuutoksen sallittavuudesta22/10/2021
Asianajaja Olli Hyvönen: Erityisalojen hankintalaki ja julkiset yritykset18/10/2021
Hankintayksikön velvollisuudesta arvioida tarjoajan kykyä selviytyä hankinnasta ennen harkinnan-varaisen poissulkuperusteen käyttämistä 15/10/2021
Tuulivoiman suojaetäisyydet ja kunnan juridinen vastuu13/10/2021
Uudet EU/ETA-alueen ulkopuolelle kohdistuvissa tiedonsiirroissa sovellettavat vakiosopimuslausekkeet tulevat käyttöön 27. syyskuuta07/10/2021
Asianajaja Mika Backman: Voittaneen tarjoajan oikeus tulla kuulluksi markkinaoikeudessa29/09/2021
Traficomilta päivitetty ohjeistus ja opas palveluntarjoajille evästeisiin ja muihin käyttäjien päätelaitteille tallennettaviin tietoihin liittyen 15/09/2021
Markkinaoikeudelta kaksi merkittävää päätöstä valokuvaoikeuksista27/04/2021
Valituksen täydentämisestä valitusajan päättymisen jälkeen26/04/2021
Joitakin huomioita tulevasta hankintalakien muutoksesta16/04/2021
Viran puolesta tutkiminen markkinaoikeudessa25/02/2021
KHO 2020:147 vuosikirjaratkaisu – hankintayksikön harkintavalta valinta menettely kansallisissa hankinnoissa – poikkeuksellisen alhainen tarjous – tarjoajan velvollisuus antaa pyydetty selvitys25/01/2021
Vaikuttajamarkkinointi – todistetusti tehokas markkinointikanava, mutta älä unohda juridiikkaa30/11/2020
Kuka korvaa oikeudenkäyntikulut hankinnan keskeytyessä? 13/10/2020
Markkinaoikeuden ratkaisut sopimuskauden jatkamisehdosta ja laittomasta suorahankinnasta 24/09/2020
Laki lähetetyistä työntekijöistä muuttumassa27/07/2020
Julkiset hankinnat koronakriisin ytimessä04/05/2020
Tietojenvaihto yrityskauppojen yhteydessä14/04/2020
Force Majeure –lausekkeet hankintasopimuksissa03/04/2020
Koronavirus työnantajan näkökulmasta 20/03/2020
Kriisivalmius ja liiketoimintakriittiset sopimukset Koronan aikoina17/03/2020
Vientikauppojen saatavien turvaaminen28/02/2020
Mikä on suhteellista julkisissa hankinnoissa?20/02/2020
Sopimuskauden jatkamisehto ja riski laittomasta suorahankinnasta12/02/2020
Yritystoiminnan aloittaminen ulkomailla – mitä tulee huomioida verotuksessa31/01/2020
Riittääkö vain toimitusehdosta (incoterms) sopiminen?09/01/2020
Uusi työaikalaki17/12/2019
Työntekijän ulkomaankomennus25/11/2019
Miten toimia asuntokaupan virhetilanteessa?15/10/2019
Ostetun liiketoiminnan sopimussuhteet – tutustu ja arvioi muutostarpeet huolellisesti15/05/2019
Elämme tekoälyn kaupallisen hyödyntämisen ja suojaamisen renessanssia06/02/2019
Asunto-osakeyhtiön talviset kunnossapitotehtävät ja vastuut08/01/2019
Yhteistoiminta rakentamisessa10/12/2018
Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lausunto välimiesmenettelylain uudistamisesta01/10/2018
Liikesalaisuudet työsuhteessa24/09/2018
Uusi laki liikesalaisuuksien suojaamisesta14/08/2018
Muutoksia Venäjän siirtohintamääräyksiin16/05/2018
Ylimmän johdon vastuu työturvallisuusasioissa02/04/2018
Näin verotus muuttuu vuonna 201801/02/2018
Verkkokaupan kilpailu kiristyy02/11/2017
Liikesalaisuusdirektiivi ja yrityssalaisuuksien suojaaminen 11/10/2017
Uusi rahanpesulaki voimaan04/09/2017
Viimeaikaisia työnantajan hallinnollista ja taloudellista taakkaa helpottavia lakimuutoksia05/06/2017
Yllätystarkastus – hätätilanteen sattuessa17/05/2017
Työlainsäädännön viimeaikaiset muutokset28/03/2017
KHO:2014:135 Tasingosta luopuminen avioeron jälkeen toimitettavassa osituksessa ei ole perintö- ja lahjaverolain tarkoittama veronalainen lahja23/10/2014
Työsuhdeoptiot, holdingyhtiöt ja veronkierto21/10/2014
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asumisoikeuskäytössä olleiden kiinteistöjen luovutusrajoitusten vaikutuksesta kiinteistöjen arvostukseen kiinteistöverotuksessa28/08/2014
Merkittävä päätös korkojen vähennyskelpoisuudesta ja siirtohinnoittelusäännöksen tulkinnasta08/07/2014
Holding-yhtiö tulkittu veronkierron välineeksi27/05/2014
Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset21/01/2014
Uusi tuoteväärennösasetus voimaan 1.1.2014 – mitä uutta?15/01/2014
Muutoksia hinnan ilmoittamiseen markkinoinnissa02/10/2013