Global menu

Our global pages

Close
Jarkko Hankaa, Specialist Counsel

Jarkko Hankaa

Specialist Counsel

Asianajaja, Specialist Counsel

jarkko.hankaa@eversheds.fi

+358 10 684 1620

+358 40 587 1866

Suomi

vCard

Kielet

Suomi ja englanti

Toimialueilla

  Jarkko toimii neuvonantajana yritysjärjestelyihin ja arvopaperimarkkinoihin sekä yhtiöoikeuteen ja rakennusurakoihin liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on runsaasti kokemusta erilaisista yritysjärjestelyistä sekä arvopaperimarkkinoihin liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta. Lisäksi hän on toiminut neuvonantajana osakeyhtiöiden hallinnon järjestämisessä sekä omistajien keskinäisten sopimusrakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Jarkko on toiminut asiamiehenä lukuisissa erilaisissa oikeudenkäynneissä ja hänellä on erityisesti kokemusta rakennusurakoihin liittyvistä erityiskysymyksistä.

  Jarkon viimeaikaiseen kokemukseen ovat kuuluneet muun muassa:

  • Kansainvälisesti toimivan NASDAQ OMX Helsingissä listatun IT-yhtiön neuvonta erilaisissa arvopaperimarkkinoihin liittyvissä toimenpiteissä
  • Kansainvälisesti toimivan NASDAQ OMX Helsingissä listatun yhtiön neuvonta listatun joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskussa ja muissa arvopaperimarkkinoihin liittyvissä toimenpiteissä
  • Kansainvälisesti toimivan rakennusyhtiön neuvonta rakennusurakkariidassa
  • Yhden Suomen johtavan markkinointi- ja mainostoimistokonsernin yhtiöoikeudellisena neuvonantajana toimiminen

  Jarkko on Suomen Asianajajaliiton jäsen.