Global menu

Our global pages

Close
Terhi Holkeri, Senior Associate

Terhi Holkeri

Senior Associate

Asianajaja - Senior Associate

terhi.holkeri@eversheds.fi

+358 10 684 1513

+358 46 606 0107

Suomi

vCard

Kielet

Suomi ja englanti (ruotsi ja saksa)

Toimialueilla

  • Kaupallisten riitojen ratkaisu
  • Oikeudenkäynnit
  • Kansainvälinen välimiesmenettely
  • Kansainvälinen kauppa
  • Kaupalliset sopimukset
  • Kaupallinen toiminta ja jakelusopimukset

Terhi Holkeri kuuluu riidanratkaisuryhmäämme ja on erikoistunut kansainväliseen välimiesmenettelyyn kaupallisissa riita-asioissa. Terhi avustaa asiakkaitamme myös kotimaisissa välimiesmenettelyissä ja riita-asioiden oikeudenkäynneissä. Rikosoikeudenkäynneissä Terhi avustaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä muun muassa työturvallisuusrikosasioissa.

Terhi neuvoo asiakkaitamme myös sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa ja on erikoistunut toimeksiantoihin liittyen kansainväliseen yksityisoikeuteen, kuten kansainväliseen irtaimen kauppaan. Terhillä on lisäksi kokemusta patenttioikeudenkäynneistä sekä yhtiöoikeudellisista riita-asioista ja oikeudenkäynneistä.

Terhi on suorittanut Keskuskauppakamarin välimieskoulun vuonna 2014. Ennen Evershedsille siirtymistä Terhi on työskennellyt useita vuosia laajojen välimiesmenettelyiden ja oikeudenkäyntien parissa toisessa johtavassa asianajotoimistoissa.

Terhi työskentelee sekä Helsingin että Tampereen toimistoissamme.