Global menu

Our global pages

Close
Olli Hyvönen, Partner

Olli Hyvönen

Osakas

Asianajaja, osakas

olli.hyvonen@eversheds.fi

+358 10 684 1623

+358 50 590 1165

Suomi

vCard

Kielet

Suomi, englanti ja ruotsi

Toimialueilla

  • Yritysjärjestelyt
  • Pääomasijoittaminen
  • Kilpailuoikeus
  • Julkiset hankinnat
  • Yhtiöoikeus

Olli on erikoistunut yritysjärjestelyihin, kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin sekä yhtiöoikeuteen. Hän toimii neuvonantajana sekä koti- että ulkomaisille asiakkaille kaikilla erikoistumisalueillaan. Ollilla on pitkäaikainen ja vahva kokemus yritysjärjestelyistä sekä pääomasijoitustoimialalla että teollisten toimijoiden yritysjärjestelyistä. Kilpailuoikeudellisissa asioissa hän on toiminut neuvonantajana useissa viranomaisprosesseissa esimerkiksi kartelliasioissa sekä erilaisissa kilpailuoikeudellisissa tuomioistuinprosesseissa, muun muassa kartellien vahingonkorvausoikeudenkäynneissä. Julkisia hankintoja koskevissa asioissa Olli pääasiassa avustaa tarjoajia hankintalainsäädännön mukaisissa kilpailutusprosesseissa sekä hankintariitoja koskevissa tuomioistuinasioissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Olli työskentelee Helsingin toimistollamme.