Global menu

Our global pages

Close
Ismo Kallioniemi, Partner

Ismo Kallioniemi

Osakas

Asianajaja

ismo.kallioniemi@eversheds.fi

+358 10 684 1378

+358 40 549 8646

Suomi

vCard

Kielet

Suomi ja englanti

Toimialueilla

  • Riidanratkaisu
  • Yrityselämän rikosvastuut
  • IT-juridiikka

Ismo avustaa siviili- ja rikosasioiden oikeudenkäynneissä sekä niitä edeltävissä selvityksissä. Ismo on avustanut muun muassa asioissa, jotka ovat koskeneet yritysvakoilua ja muita yrityssalaisuusasioita, tekijänoikeusasioita, kansainvälistä öljykauppaa, kaksikäyttötuotteita, tietokantojen suojaa, patenttiasioita, tietokoneohjelmien suojaa, sotilasasekauppaa, rahanpesua, lahjontaa, arvopaperimarkkinarikoksia, verorikoksia ja investointipetoksia.

Käytännöllisen kokemuksen lisäksi Ismolla on laaja teoreettinen osaaminen. Hän on laatinut useita tieteellisiä artikkeleja koskien muun muassa tutkimus- ja tuotekehitystyön suojaa, vertaisverkkoja, immateriaalioikeuksien kautta toteutettuja vakuusjärjestelyjä ja vastaavia kysymyksiä. Luottamusasemien osalta, Ismo on toiminut Suomen Asianajajaliiton asiantuntijana perustuslain muutoksia sekä sotilas- ja ulkomaantiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelussa. Oikeustieteen opintojensa lisäksi Ismo on suorittanut tietojenkäsittelytieteen opintoja Helsingin yliopistossa.