Global menu

Our global pages

Close
Anne Petäjäniemi-Björklund, Specialist Counsel

Anne Petäjäniemi-Björklund

Specialist Counsel

Asianajaja, varatuomari, LL.M. (Eur)

Kielet

Suomi ja englanti

Toimialueilla

  • Kilpailuoikeus
  • Julkiset hankinnat
  • Valtiontuet
  • Työoikeus

Annella on yli 15 vuoden kokemus kilpailu-, hankintaoikeudellisiin sekä valtiontukiin ja työoikeuteen liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta.

Hän on työskennellyt Kilpailuviraston (nykyisin KKV) palveluksessa ja hänellä on kokemusta erityisesti määräävään markkina-asemaan sekä horisontaalisiin kilpailunrajoituksiin liittyvien toimenpidepyyntöjen käsittelystä, yllätystarkastuksiin (dawn raid) osallistumisesta, toimimisesta EU:n komissiossa kansallisena asiantuntijana sekä kilpailuviranomaisen edustamisesta lakityöryhmissä.

Siirryttyään asianajotoimistoon hän on kilpailuoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisen lisäksi edustanut asiakasyrityksiä lukuisissa julkisia hankintoja koskevissa asioissa niin markkinaoikeudessa kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä valtiontukeen liittyvissä asioissa hallintotuomioistuimissa sekä EU:n komissiossa. Lisäksi hän on avustanut hankintayksiköitä kilpailutuksissa ja yksittäisissä hankintalain tulkintakysymyksissä. Edellä mainitun lisäksi Anne on laatinut työ- ja johtajasopimuksia, työ- ja toimisuhteiden päättämissopimuksia ja avustanut yhteistoimintamenettelyjen toteuttamisessa.

Anne on työuransa lisäksi ollut kirjoittamassa kilpailuoikeudellista ammattikirjallisuutta, joista viimeisimpänä voidaan mainita Lakimiesliiton Kustannus Oy:n v. 2011 julkaisema ”Tietojen vaihto.”

Hän kirjoittaa kuukausittain Edita Publishing Oy:n ylläpitämään Julkisten hankintojen (Credita) tietopalveluosioon julkisiin hankintoihin liittyviä asiantuntija-artikkeleita ja vastauksia ratkaisupalstan kysymyksiin. Lisäksi hän kouluttaa säännöllisesti EdilexPro:n seminaareissa.

Anne työskentelee Helsingin toimistollamme.