Global menu

Our global pages

Close
Vesa Turkki, Partner

Vesa Turkki

Osakas

Asianajaja, varatuomari, osakas

vesa.turkki@eversheds.fi

+358 10 684 1525

+358 40 900 2035

Suomi

vCard

Kielet

Suomi, englanti, ruotsi ja saksa

Toimialueilla

  • Yritysjärjestelyt, M&A
  • Kansainvälinen kauppa ja sopimukset
  • Riitojen ratkaisu
  • Pääomasijoitukset

Vesa on energia- ja luonnonvarat sekä teollisuustuotanto ja teollisuuden palvelut toimialaryhmiemme vetäjä. Hän on myös yksi transaktiopalvelut-ryhmämme vetäjistä, sekä yhtiömme hallituksen jäsen.

Vesalla on vuosien kokemus neuvonantajana toimimisesta liikejuridiikan eri osa-alueilta erikoistuen yritysjärjestelyihin, kansainväliseen kauppaan sopimuksineen sekä riitojen ratkaisuun.

Merkittävää riidanratkaisu- ja sovittelukokemusta Vesalla on erityisesti kansainvälisen kaupan erimielisyyksien, kone- ja laitteistotoimitusriitojen sekä yritysjärjestelyjen ongelmatilanteiden osalta. Myös pääomasijoitukset ovat Vesan osaamisaluetta. Vesa neuvoo ja vastaa useista toimistomme merkittävistä ulkomaisista asiakkaista ja hänen työnsä liittyy usein rajat ylittävään transaktioihin tai riitoihin.

Välimiesmenettelyissä Vesa on toiminut eri osapuolten neuvonantajana tai välimiehenä lukuisissa huomattavissa sopimuskiistoissa.

Vesalla on laaja kokemus hallitustyöskentelystä. Pitkäaikaisena asianajoyhtiön osakkaana sekä neuvonantajana Vesalla on merkittävää kokemusta yrittäjyydestä.

Vesa on kansainvälisen kaupan ja yrityskauppojen kysytty kouluttaja ja luennoitsija.

Vesa työskentelee niin Helsingin kuin Tampereenkin toimistoissamme.