Global menu

Our global pages

Close
Print Friendly and PDF

Eversheds julkissektori, yhteisöt

Uudet julkista sektoria koskevat oikeudenalat kehittyvät ja vaativat ajantasaista asiantuntemusta. Yksi esimerkki on kunnallisten palvelujen ulkoistaminen, johon liittyy hankintoja sekä sopimus- ja ohjausjärjestelyjä. Julkinen taho tukeutuu enenevästi sekamuotoisiin tai puhtaasti yksityisoikeudellisiin järjestelyihin. Ympäristöoikeudelliset kysymykset haastavat niin julkista kuin yksityistä sektoria.

Eversheds yhdistää perinteiseen liike- ja hallintojuridiikkaan uusien oikeudenalojen, kuten hankintajuridiikan asiantuntemuksen. Rakennemuutoksista seuraa vaativia työ- ja virkasuhteiden uudelleenjärjestelyjä. Tämän alan asiantuntijamme ovatkin kysyttyjä luennoitsijoita julkisen sektorin koulutustilaisuuksissa.

Julkiselle sektorille tarjoamme monipuolisesti erityisosaamistamme:

  • Hallinto-oikeus  
  • Työoikeus ja virkasuhteet 
  • Riitojen ratkaisu 
  • Julkisen sektorin rakennejärjestelyt 
  • Kilpailuoikeus 
  • Julkiset hankinnat 
  • Ympäristöoikeus 
  • Vero-oikeus

Vastuuhenkilöt

Tiina Ashorn, Osakas