Global menu

Our global pages

Close
Print Friendly and PDF

Maksukyvyttömyys

Tarjoamme asiakkaillemme sekä ennaltaehkäisevää riskienhallintaa että taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten liiketoiminnan jatkamiskeinojen selvittämistä. Huolehdimme velkojainsuojaan liittyvistä toimenpiteistä ja saatavien perinnästä. Lakimiehemme ovat hoitaneet suuren määrän konkurssipesiä sekä toimineet selvittäjinä ja valvojina lukuisissa yrityssaneerauksissa useilla eri toimialoilla. Operaatioissa on realisoitu pesiin kuuluvaa omaisuutta myös liiketoimintakokonaisuuksina. Olemme hoitaneet myös laajoja takaisinsaanteja ja velallisen rikoksia koskevia oikeudenkäyntejä. Kokemusta kaikesta tästä työstä on usean vuosikymmenen ajalta.

Onnistuneen yrityssaneerauksen toteuttaminen vaatii selvittäjältä laajaa osaamista eri toimialoista sekä kykyä muuttaa ja kehittää eri liiketoimintojen osia siten, että toiminta saadaan jatkossa kannattavaksi. Asiantuntijamme ovat saneeranneet yrityksiä muun muassa seuraavilla toimialoilla: teknologia- ja energiateollisuus, biotekniikka, rakennusteollisuus, kaupan ala, erilaiset palvelualat ja informaatioteknologia.

Vastuuhenkilöt

Tuomas Penttilä, Osakas

Default New Image