Global menu

Our global pages

Close
Print Friendly and PDF

Kansainvälinen kauppa ja sopimukset

Eversheds edustaa kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaitaan kaikilla merkittävillä teollisuuden ja kaupan sektoreilla. Avustamme erilaisissa jakelusopimus-, myynti- ja toimitussopimus-, valmistuttamissopimus-, teknologia- ja tuotekehitysyhteistyösopimusasioissa sekä olemme mukana asiakkaidemme etabloitumishankkeissa globaalisti. Asiantuntijamme hallitsevat perinpohjaisesti myös kansainväliseen kauppa- ja sopimusoikeuteen läheisesti liittyvät oikeudenalat kuten kilpailu- ja immateriaalioikeuden. Kansainvälinen liikeriitojen ja erimielisyyksien ratkaisu on erikoisosaamisaluettamme. Lisäksi avustamme asiakkaitamme myös kansainvälisten saatavien perinnässä.

Osana asiakkaidemme liiketoimintakokonaisuutta avustamme, neuvottelemme, valmistelemme ja laadimme kaikki tarvittavat sopimusinstrumentit kansainvälisiä markkinoita varten. Ryhmän jäsenillä on laaja kokemus asiakkaidemme liiketoiminnasta kansainvälisillä markkinoilla sekä eri liiketoimintakulttuurien ja oikeusjärjestelmien eroista. Teemme kattavaa yhteistyötä verkostoomme kuuluvien parhaiden asianajotoimistojen kanssa ympäri maailman. Se takaa, että paras mahdollinen asiantuntemus on aina asiakkaidemme käytössä - nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Vastuuhenkilöt

Hannu Rintala, Osakas

Vesa Turkki, Osakas

Default New Image