Global menu

Our global pages

Close

Belangrijke informatie over Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V.

Inschrijvingnummers

KvK-nummer: 70126313
BTW-nummer: NL858153312B01

Beroepsorganisaties

De advocaten en (kandidaat-)notarissen van Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. zijn ingeschreven bij:
de Nederlandse Orde van Advocaten

Neuhuyskade 94

2596 XM Den Haag

070 – 335 35 35
info@advocatenorde.nl

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Spui 184
2511 BW Den Haag
070 – 330 71 11
info@knb.nl

Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen onze opdrachtgevers en Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alleen de Nederlandse rechter te Amsterdam of Rotterdam, naar keuze van Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V., zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

Tarieven en kosten

Wij zijn bereid om nadere gegevens m.b.t. de tarieven en kosten voor onze dienstverlening te verstrekken. Zie onze contactgegevens op deze website.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. heeft haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via AON (Paalbergweg 2-4 Amsterdam, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam).

Klachten

Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. streeft ernaar om haar cliënten optimaal van dienst te zijn. Indien u klachten heeft, kunt u zich per email of per post wenden tot het bestuur (contactgegevens). Terstond na ontvangst van de klacht zult u een bevestiging ontvangen waarin tevens zal worden aangegeven op welke wijze met uw klacht wordt omgegaan. In overleg met u zullen we proberen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Zie voor meer informatie onze klachtenregeling.