Global menu

Our global pages

Close

Beleggen en investeren

De afgelopen jaren kenmerken zich door de enorme toename van regulering van de beleggingssector, welke regulering vooral voortvloeit uit Europese regelgeving. Het einde van deze reguleringsslag is nog niet in zicht. De komende jaren zullen, mede vanwege de huidige economische situatie, verdere aanscherpingen op het gebied van toezicht ten behoeve van de bescherming van beleggers worden doorgevoerd. Dit zal leiden tot verdere aanpassingen van (Europese) wet- en regelgeving.

Nederland kent diverse vormen van beleggingsinstellingen die al dan niet onder toezicht staan. Naast beleggingsinstellingen in de vorm van een rechtspersoon (naamloze vennootschap) komen een besloten vennootschap of beleggingsinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld de commanditaire vennootschap of het fonds voor gemene rekening, veelvuldig voor. De keuze voor een specifieke vorm van beleggingsinstellingen is veelal fiscaal gedreven. De vrijgestelde beleggingsinstelling en de fiscale beleggingsinstelling zijn daar bij uitstek voorbeelden van.

Welke vorm van beleggingsinstelling uiteindelijk voor u het meest geschikt is, hangt af van uw specifieke wensen en ambities. Wij kunnen u aan de hand van uw wensen en ambities adviseren over de best passende structuur. Wij richten deze structuur voor u op en kunnen assisteren bij het doen van investeringen. Door onze nauwe samenwerking met gespecialiseerde fiscalisten bereikt u niet alleen juridisch een optimale beleggingsstructuur; ook vanuit fiscaal oogpunt wordt optimalisatie gegarandeerd.

Afhankelijk van de beleggingsdoelstellingen en de wijze van kapitaalverschaffing kan het vereist zijn om een vergunning te verkrijgen voor de beheerder van de beleggingsinstelling. De structuur kan, indien mogelijk, ook zo worden opgezet dat de vergunningplicht niet geldt. De vele mogelijkheden met betrekking tot het vormgeven van een beleggingsstructuur maken een gedegen advies noodzakelijk.

Ook aan bestaande (buitenlandse) beleggingsinstellingen, bijvoorbeeld UCIT fondsen (ICBE fondsen), verlenen wij veelvuldig advies over op welke wijze zij operationeel kunnen zijn in Nederland. Het zogenaamde Europese paspoort voor beleggingsinstellingen maakt het grensoverschrijdend aanbieden van deelnemingsrechten een stuk eenvoudiger. Echter, het is wel zaak dat administratief alles goed op orde blijft. Ook daar kunnen wij u bij assisteren.

Private equity is nog immer een veel voorkomende wijze van financiering. Samen met het ondernemingsrecht team van ons kantoor zijn wij veelvuldig betrokken bij de oprichting en vormgeving van private equity fondsen (venture capital en hedge funds) en private equity gerelateerde transacties. Met regelmaat staan wij partijen in LBO’s, MBO’s en MBI’s bij. Vanwege onze interdisciplinaire samenwerking met corporate finance en fiscaal specialisten worden zowel de financieringskant als de vennootschapsrechtelijke kant, waaronder vraagstukken als bestuurdersaansprakelijkheid, van de transactie volledig bestreken. Wij bieden totale service.

Onze expertise ziet onder andere op:

  • het adviseren betreffende fondsstructuren;
  • het adviseren betreffende venture capital transcties;
  • het oprichten van fondsen;
  • het opstellen van benodigde documentatie zoals cv overeenkomsten, management overeenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten;
  • het adviseren over vergunningplicht en vrijstellingen;
  • het verzorgen van de corporate housekeeping voor (buitenlandse) fondsen;
  • het begeleiden van fondsen bij investeringen; en
  • het afwikkelen van fondsen.

Miriam Ee, van