Global menu

Our global pages

Close

Compliance in het effectenverkeer

Ongeveer een decennium geleden was “compliance” een nog relatief onbekend begrip. Met de toenemende regulering van het effectenverkeer is compliance een begrip geworden dat onlosmakelijk verbonden is geraakt met de financiële markten. De uitgebreide wet- en regelgeving heeft ertoe geleid dat compliance ondertussen een volwaardige functie is geworden.

Compliance is sinds enkele jaren niet meer weg te denken uit het financieel toezicht. Vooral met de invoering van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) en aanverwante regelgeving zijn diverse regels voor compliance nader gespecificeerd en uitgebreid. Compliance officers hebben hierdoor een dagtaak gekregen en hun taak zal naar verwachting de komende jaren verder worden uitgebreid.

Compliance is feitelijk niets anders dan de verplichting te voldoen aan de diverse vereisten die gelden voor het behouden van een vergunning onder de Wft. Zo dient de administratie van een vergunninghoudende instelling op elk moment te voldoen aan de daaraan gestelde regels. Zo geldt voor vergunninghoudende instellingen doorlopend de verplichting om te voldoen aan het ken-uw-cliënt-principe en dienen er adequate procedures te voor klachtenbehandeling, omgang met incidenten en beleid ten aanzien van integriteitbewaking.

Compliance kan meer zijn dan alleen een verplichting om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. In deze tijd is compliance een belangrijk marketingmiddel geworden. Door op een juiste wijze aan alle verplichtingen te voldoen en dat ook naar buiten toe uit te dragen, wordt vertrouwen in de onderneming gewekt, met alle positieve gevolgen van dien.

Compliance is ook een risico. Het niet in compliance zijn, kan leiden tot reputatieschade met alle nadelige gevolgen van dien. Wilt u van de nood een deugd maken en compliance maatregelen aanwenden voor marketingdoeleinden, dan is het van belang dat u op een juiste wijze wordt geadviseerd. Zowel juridisch als marketingtechnisch. Onze juristen kunnen u hierbij ondersteunen. Niet alleen beschikken zij over excellente up to date juridische kennis, zij zijn ook gewend om buiten de juridische kaders te denken. Dit vertaalt zich in een op uw bedrijfsvoering toegesneden advisering.

Onze expertise ziet onder meer op:

  • geven van voorlichting aan compliance officers met betrekking tot compliance verplichtingen onder de Wft;
  • adviseren over wijzigingen in compliance regelgeving;
  • adviseren over (verbetering van) compliance maatregelen en oplossingen;
  • opstellen van de administratieve organisatie en interne controle documentatie en overige benodigde documentatie in het kader van compliance; en
  • bieden van begeleiding in contacten met de toezichthouders in het kader van compliance aangelegenheden.

Miriam Ee, van