Global menu

Our global pages

Close

Crowdfunding

Crowdfunding richt zich op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van financiering door, doorgaans, een internet platform. In de huidige omstandigheden op de financiële markten zijn alternatieve wijzen van financieren wenselijk. Crowdfunding stelt een partij die financiering behoeft, zowel een rechtspersoon (zoals een kleine of middelgrote onderneming en start-ups) als een natuurlijke persoon, in staat om de benodigde financiering aan te trekken van anderen dan de gebruikelijke spelers op de markt, zoals banken.

Crowdfunding kan op diverse manieren worden gestructureerd. De manier waarop het wordt gestructureerd, bepaalt in grote mate de toepasselijke Nederlandse toezichtrechtelijke wet- en regelgeving.

Iedere partij die betrokken is bij crowdfunding kan worden geconfronteerd met toezichtrechtelijke verbods- en gebodsbepalingen: de investeerders, de kapitaalontvanger en het platform.

Investeerders kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met het verbod om krediet aan te bieden aan consumenten indien (i) de kapitaalontvanger kwalificeert als een consument onder Nederlands recht en (ii) de investeerders handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

De kapitaalontvanger kan bijvoorbeeld geconfronteerd worden met het verbod om opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te hebben of ter beschikking te krijgen indien de kapitaalontvanger handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Opvorderbare gelden zijn gelden die op enig moment terugbetaald dienen te worden en waarvan de hoofdsom bij voorbaat vaststaat. Krediet kwalificeert als opvorderbaar geld. Maar ook obligaties en andere vormen van schuldpapier. Een ander voorbeeld is dat de kapitaalontvanger kan worden geconfronteerd met de verplichting om een prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen indien de kapitaalontvanger effecten aanbiedt aan de investeerders in ruil voor de te ontvangen gelden. Dit tenzij een uitzondering of vrijstelling van toepassing is.

Ten slotte, wederom slechts als één van de (vele) voorbeelden die te geven zijn, kan het platform te maken krijgen met de verplichting om een vergunning aan te vragen voor het zijn van een financiële dienstverlener indien het platform, bijvoorbeeld, advies geeft aan of bemiddelt voor consumenten met betrekking tot bepaalde financiële producten, zoals krediet of beleggingsobjecten. Ook kan het platform te maken krijgen met het verbod om te bemiddelen in het aantrekken en ter beschikking krijgen van opvorderbare gelden. De diensten die het platform verleent, kunnen ook verboden zijn zonder vergunning als beleggingsonderneming. Dit is het geval indien het platform, bijvoorbeeld, adviseert over of als broker optreedt ten aanzien van financiële instrumenten, zoals aandelen en obligaties. Ook indien het platform dergelijke financiële instrumenten plaatst voor de kapitaalontvanger bij de investeerders of als het platform een handelsplatform exploiteert, kan het platform geconfronteerd worden met de verplichting om een vergunning als beleggingsonderneming aan te vragen.

We benadrukken dat het toezichtrechtelijk kader zeer afhangt van de manier waarop crowdfunding is gestructureerd.

Eversheds Sutherland is bij uitstek uw juridische partner om u te assisteren in het structureren van uw crowdfunding plannen in een juridisch juiste manier die bijdraagt aan een betrouwbaar crowdfunding platform van hoge kwaliteit.

Wij staan voor: creatief, goed en pragmatisch advies en een on-the-ball mentaliteit met oog voor de commerciële kant tegen aantrekkelijke fees.

Wij verwijzen u naar onze nieuwsbrief ‘De “10 Geboden” van crowdfunding’.

Miriam Ee, van