Global menu

Our global pages

Close

Legal opinions

Met de internationalisering van de financierings- en transactiepraktijk neemt de behoefte aan zekerheid van buitenlandse partijen over aspecten van Nederlands recht toe. Het is vooral in dit kader voor buitenlandse partijen usance om een legal opinion te vragen om die zekerheid te verkrijgen. In een legal opinion wordt zekerheid gegeven over bijvoorbeeld de juridische status van de Nederlandse wederpartij, de uitvoerbaarheid van overeenkomsten, de geldigheid van zekerheidsrechten en de erkenning van rechts- en forumkeuze. Legal opinions worden vooral afgegeven in het kader van internationale financieringen, emissies, beursgangen en grote internationale overnames.

De opiniepraktijk van Eversheds Sutherland is, ook in verband met de internationale setting van ons kantoor, een bloeiende praktijk waarin met grote regelmaat legal opinions worden afgegeven ten behoeve van banken, andere financiële instellingen en buitenlandse ondernemingen. Vanwege het feit dat de meeste grote (inter)nationale banken bekend zijn met de standaard legal opinions van Eversheds Sutherland, kunnen wij snelheid en efficiency bij het afgegeven van legal opinions garanderen. Onze expertise ziet op:

  • afgeven van legal opinions;
  • beoordelen van legal opinions van derden;
  • opstellen van alle noodzakelijke documentatie (interne besluitvorming e.d.) ten behoeve van legal opinions; en
  • arrangeren van buitenlandse legal opinions via ons Eversheds Sutherland netwerk.