Global menu

Our global pages

Close

Het boek ‘Warmte: wet, regelgeving en toelichting’

Op 1 januari 2014 is de nieuwe Warmtewet in werking getreden. Deze wet heeft als uitgangspunt dat iedereen tegen een betaalbare prijs over warmte moet kunnen beschikken, ongeacht de technologie die wordt gebruikt om de warmte op te wekken.

De Warmtewet is een complexe wet die vraagt om specialistische kennis. Een aantal van onze advocaten heeft er een helder en overzichtelijk boek over geschreven: Warmte – wet, regelgeving en toelichting.

Dit boek bevat een duidelijk overzicht van de Warmtewet en de onderliggende regelgeving. Bij ieder wetsartikel staat een duidelijke toelichting, op basis van de kamerstukken. Ook is de integrale tekst van de wet en de regelgeving in het boek opgenomen.

Warmte – wet, regelgeving en toelichting is verplichte kost voor onder meer juristen (advocaten) en adviseurs in de duurzame energiesector, energie-, bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties, energiecoöperaties, VVE’s, financiers en afnemers.

U kunt het boek bestellen via www.aeneas.nl/warmtewet.

Titel: Warmte – wet, regelgeving en toelichting
Auteurs: Miriam van Ee en Michel Chatelin
ISBN: 9789461040329

Miriam Ee, van

Paul Goedvolk

Michel Chatelin