Global menu

Our global pages

Close

Decentrale energiebedrijven

De transitie naar een duurzame energievoorziening is een gegeven. Daarover zijn op Europees niveau bindende afspraken gemaakt. Europa erkent dat met name decentrale opwekking een sleutelrol moet gaan spelen en dat het bedrijfsleven daarbij door de Europese, nationale en lagere overheden moet worden geholpen. Zonder overheid komt er niet snel genoeg een markt voor duurzame energie tot stand. Gemeenten en Provincies zullen maatregelen moeten nemen om de markt voor duurzame energie lokaal te stimuleren. Onder meer doordat lagere overheden duurzame energiediensten aanbieden of bedrijven aanwijzen die deze diensten kunnen verzorgen.

Ons team adviseert onder meer van decentrale energiebedrijven en energy service companies. Wij zijn thuis in deze snel veranderende dynamische ontwikkelingen, de decentrale overheden, de marktpartijen, de bedrijfsmodellen, het complexe wettelijke kader (waaronder energiewetgeving, vraagstukken rond aanbesteding en staatsteun, het opzetten van organisatiestructuren en overige specifiek gerelateerde regelgeving) en de stimuleringsmaatregelen van de overheid.

Wij werken in projecten nauw samen met adviseurs op technisch, organisatorisch, communicatief, fiscaal en financieel gebied.

Miriam Ee, van

Paul Goedvolk

Michel Chatelin