Global menu

Our global pages

Close

Emissiehandel en financiële aspecten

De aanhoudende nieuwe regelgeving voor terugdringing van CO2-emissie betekent voor bedrijven vaak een verzwaring van de bedrijfsvoering en is veelal gebaseerd op nieuwe methoden zoals emissiehandel. Ons Carbon Trading and Finance Team is onderdeel van het internationale Clean Energy and Sustainability Team van Eversheds Sutherland en bestaat uit juristen die zijn gespecialiseerd op milieu-, finance- en energiegebied. Wij kunnen u in deze gebieden – waar wetgeving en beleid voortdurend aan verandering onhevig zijn – adequaat en accuraat van advies dienen.

Met betrekking tot ecosysteemprojecten (in o.a. Zuid-Amerika en Azië) bestaat onze expertise onder meer uit:

  • Het geven van advies over projecten en credits in verband met het Clean Development Mechanism (CDM) en Joint Implementation projecten (JI-projecten).
  • Het geven van advies over handel in emissierechten en het adviseren over gerelateerde documentatie.
  • Het geven van advies over carbon consultants/carbon offsetting companies in het kader van carbon footprint management.
  • Het adviseren over documentatie in het kader van emissiehandel van velerlei aard, met inbegrip van derivaten.

Miriam Ee, van

Paul Goedvolk

Michel Chatelin