Global menu

Our global pages

Close

Duurzame energie

Permanente voorziening in energiebehoefte en terugdringing van CO2-emissie zijn belangrijke actuele kwesties, zowel in eigen land als in Europa en elders in de wereld. In toenemende mate maakt men zich zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering en opwarming van de aarde en de noodzaak van continuïteit in de energievoorziening.

Eversheds Sutherland heeft zich gespecialiseerd in duurzame energie en de juridische aspecten daarvan. Het internationale Eversheds Sutherland team verstrekt juridisch advies over diverse technologieën voor duurzame en schone energie, zoals windenergie (on shore and off shore), energie uit biomassa, energie uit afval, zonne-energie, energie uit hydrogeneratie, biobrandstoffen, CDM-projecten en emissiehandel. Het Clean Energy and Sustainability Team van Eversheds is een van de toonaangevende teams in Europa en China, en werd onlangs uitgeroepen tot Renewable Legal Advisors of the Year (Euromoney/ Ernst & Young). Wij zijn thuis in de duurzame energiemarkt en hebben juristen in alle belangrijke jurisdicties.

Voor u betekent dit dat u gebruik kunt maken van de diensten van juristen in ons internationale netwerk van kantoren en gelieerde advocatenkantoren, die zijn gespecialiseerd in de energiesector en beschikken over uitgebreide expertise en ervaring.

Miriam Ee, van

Paul Goedvolk

Michel Chatelin