Global menu

Our global pages

Close

Warmte

Nederland is een van de landen waar de ontwikkeling van de warmtesector een vlucht neemt. Door creatieve toepassing van techniek is een grote variatie aan projecten ontstaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan stadverwarming door gebruik van restwarmte afkomstig uit elektriciteitscentrales en industrie, WKO-projecten in de utiliteit en woningbouw en warmteprojecten (zowel grondwarmte als kaswarmte) in de tuinbouwsector.

Onze kennis met betrekking tot de warmte(sector) putten wij uit een brede ervaring op het gebied van ontwikkeling en uitvoering van duurzame energieprojecten. Het team adviseert in warmteprojecten en decentrale energieopwekking. Wij zijn thuis in deze snel veranderende dynamische sector en de marktpartijen, bedrijfsmodellen, het wettelijke kader (waaronder de Warmtewet en overige specifiek gerelateerde regelgeving) en de stimuleringsmaatregelen van de overheid.

Op dit moment adviseren wij onder andere woningcorporaties met betrekking tot warmteprojecten, gemeenten en marktpartijen bij het opzetten van lokale energiebedrijven.

Miriam Ee, van

Paul Goedvolk

Michel Chatelin