Global menu

Our global pages

Close
Diensten - Eversheds Faasen

Diensten

Kosteneffectiviteit begint met transparantie

Ons uitgangspunt is te allen tijde het behalen van maximaal resultaat. Maar dan wel zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Als het gewenste resultaat niet haalbaar is, dan zijn wij daar helder over. Wij acteren integer, resultaatgericht en professioneel. Wij doen geen loze beloften. U mag ons altijd aanspreken op het resultaat van onze inspanningen.

Betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en meetbaarheid van onze werkzaamheden én de daarmee samenhangende kosten staan centraal. Cliënten hebben altijd volledig inzicht in alle kosten voordat wij aan een zaak beginnen en worden dan ook nooit onaangenaam verrast door de eindfactuur.

In de praktijk betekent dit dat wij heldere afspraken maken over honoraria en budgetten en dat wij, waar mogelijk, werken op basis van een fixed fee.
Het betekent ook dat wij constant op zoek zijn naar een innovatieve en effectieve kostenaanpak.

Een goed voorbeeld daarvan is het meerjarige contract tussen Tyco International en Eversheds Sutherland, dat ook in Nederland geldt.

Een aanpak waarbij de nadruk op transparantie ligt en die de afgelopen twee jaar een besparing van 27% aan advocatenkosten heeft opgeleverd, terwijl het aantal door Eversheds Sutherland geleverde diensten aanzienlijk steeg. En die zorgde voor een reductie van maar liefst 60% van het aantal juridische procedures.

Uiteraard kunt ook u profiteren van onze aanpak. Wij denken graag met u mee over het verlagen van zowel de kosten als het aantal juridische procedure