Global menu

Our global pages

Close

Commercial Litigation

Onder ‘commercial litigation’ verstaan wij procedures voor de burgerlijke rechter over handelsgeschillen. Daarbij gaat het over een grote verscheidenheid aan geschillen, waaronder bijvoorbeeld schadevergoeding wegens wanprestatie onder een overeenkomst of onrechtmatig handelen en totstandkoming, nakoming, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten. De hoofdprocedure wordt vaak voorafgegaan door een kort geding of conservatoir beslag.

Het team van Eversheds Sutherland heeft aanzienlijke ervaring met het procederen voor de Nederlandse rechter over complexe en vaak grensoverschrijdende geschillen. Wij staan daarbij cliënten bij uit verschillende sectoren, waaronder de bouw, energie, handel, verzekering en financiële dienstverlening.

Yuri Wehrmeijer