Global menu

Our global pages

Close

Corporate Litigation

Het Eversheds Sutherland corporate litigation team heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen over geschillen op het gebied van het ondernemingsrecht, zoals enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, aandeelhoudersgeschillen, geschillen over overnames, aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, aansprakelijkheid in concernverband, collectieve acties en prospectusaansprakelijkheid. Wij treden op voor zowel nationale als internationale ondernemingen die wij regelmatig bijstaan in grensoverschrijdende geschillen. Voor het oplossen van complexe internationale geschillen maken wij, indien nodig, gebruik van de specialistische kennis en ervaring van onze advocaten in een van de Eversheds Sutherland kantoren wereldwijd.

Yuri Wehrmeijer