Global menu

Our global pages

Close

Notarieel Ondernemingsrecht

Het Notarieel Ondernemingsrecht maakt deel uit van de praktijkgroep Ondernemingsrecht en beschikt over specifieke expertise op het gebied van het rechtspersonenrecht (oprichting van besloten vennootschap, naamloze vennootschap, Europese vennootschap, stichting, vereniging, coöperatie) en op het gebied van ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, waaronder personenassociaties zoals de maatschap.

Daarnaast is de praktijkgroep actief in nagenoeg alle notariële activiteiten die met ondernemen samenhangen, waaronder aandelenemissies, overnames, fusies en splitsingen van vennootschappen en reorganisaties en herstructureringen. Ook voor persoonlijk ondernemersadvies inzake bedrijfsopvolging, estate planning en beperking van de (bestuurders)aansprakelijkheid is de praktijkgroep een eerste aanspreekpunt.

Paul Goedvolk