Global menu

Our global pages

Close

Technologisch Partnerschap

Een trend in de zorgsector

Een technologisch partnerschap is een lange-termijnsamenwerking (10 tot 15 jaar) waarbij het ziekenhuis door zijn technologiepartner wordt ontzorgd op alle aspecten van een medische technologie, zoals beeldvormende technologie, laboratoria, cardiovasculaire technologie of implantaten. Het streven naar dit type samenwerking komt vaak voort uit de noodzaak om in de (ziekenhuis)zorg de kwaliteit te verhogen, terwijl de kosten naar beneden moeten. Een technologisch partnerschap kan hiervoor het juiste middel zijn.

Eversheds Sutherland is marktleider op het gebied van innovatieve samenwerkingen in de zorg. Onze advocaten hebben een ongeëvenaarde ervaring in het begeleiden van technologische partnerschappen. Eversheds Sutherland heeft de afgelopen jaren veel zorginstellingen/ziekenhuizen begeleid. Een aantal voorbeelden treft u bijgaand aan.

Wij kunnen uw organisatie bijstaan in het volledige proces om te komen tot een volwaardig technologisch partnerschap. Wij kunnen u o.a. adviseren in het:

  • Creëren van intern draagvlak
  • Organiseren van de selectieprocedure
  • Opstellen van de selectiedocumenten
  • Onderhandelen over de contractvoorwaarden
  • Opstellen van de partnerschapovereenkomst

Onze specialisten hebben ruime ervaring met het fenomeen technologisch partnerschap, omdat zij een groot aantal van de in Nederland bestaande partnerschappen hebben begeleid of de totstandkoming daarvan op dit moment begeleiden. Zij zijn bij deze trajecten betrokken geweest van begin (creëren van intern draagvlak) tot eind (ondertekenen overeenkomst). Dit maakt hen naast specialist op de juridische aspecten ook tot ervaringsdeskundige.

“Eversheds heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het technologisch partnerschap dat wij met Siemens zijn aangegaan. Ze hebben de gave om partijen te verbinden, terwijl er op het scherpst van de snede wordt onderhandeld.”

Joop Hamans - Manager kenniskern Inkoop Amphia Ziekenhuis

Michel Chatelin