Global menu

Our global pages

Close

Vastgoed

De vastgoedmarkt is een wereld apart. Gekenmerkt door grote financiële en maatschappelijke belangen, veel stakeholders en gedetailleerde wet- en regelgeving. Een goede adviseur is dan van grote waarde en kan het verschil maken tussen succes of falen.

De professionals in het Vastgoedteam van Eversheds Sutherland beschikken niet alleen over up-to-date juridische kennis maar weten ook de weg in de vastgoedwereld. Daardoor kunnen ze cliënten oplossingen bieden die niet alleen (fiscaal en juridisch) ‘waterdicht’ zijn, maar ook in bedrijfseconomisch opzicht verantwoord.

Het Vastgoedteam van Eversheds Sutherland verleent zowel diensten aan commerciële marktpartijen als aan non-profit organisaties zoals overheden. Een bijzonder en actueel aandachtsgebied daarbij is duurzame energie. De basis van het team wordt gevormd door het vastgoednotariaat. Waar nodig worden externe adviseurs ingehuurd, zoals accountants en belastingadviseurs.

Naast zelfstandig adviserend is het team ondersteunend aan andere teams binnen Eversheds Sutherland. Bij internationale transacties wordt uiteraard intensief samengewerkt met buitenlandse vastgoedteams binnen Eversheds Sutherland International.

De belangrijkste diensten/aandachtsgebieden van het Vastgoedteam zijn:

 • Projectontwikkeling
 • (Her)financieringen
 • Splitsingen in appartementsrechten
 • Overdrachten
 • Zekerheden (zoals hypotheken)
 • Turn key overeenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Duurzame energie
 • Zorg
 • Advies inzake de aan- en verkoop van landgoederen onder de Natuurschoonwet 1928
 • Huurrecht
 • Zakelijke rechten, zoals opstalrechten en erfpacht

Het Eversheds Vastgoedteam is recent betrokken geweest bij:

 • de opzet van een ‘besloten fonds voor gemene rekening’ en de verwerving van vastgoed ten behoeve van dit fonds;
 • verwervingen van gronden ten behoeve van een woningcorporatie in verband met de ontwikkeling en realisatie van zorgboerderijen;
 • het vestigen van opstalrechten en aanvullende rechten in verband met warmte/koude-opslag en windmolens;
 • het vestigen van opstalrechten voor en de financiering van terminals in het Rotterdamse havengebied;
 • de verwerving van gronden en de (onder)splitsing van het daarop te realiseren multifunctionele complex met zorg, educatie, parkeergarage, commerciële ruimten en woningen;
 • de herfinanciering van een grote Nederlandse ontwikkelaar;
 • de registratie van leidingnetwerken.

Paul Goedvolk

Natascha Geraedts