Advies pensioenrecht in Nederland

Pensioenrecht is continu in beweging. De grootste verandering is aanstaande: de grote pensioenherziening, vanaf 2022 in de Wet Toekomst Pensioenen vastgelegd, maar ook de dynamiek van de verplichtstelling, de steeds ‘groener’ wordende communicatie aan deelnemers als gevolg van internationale regels, complexe governance met steeds strengere eisen en verdere globalisering van werk leiden tot beweging op het gebied van pensioenen. Ook de eisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen en de rapportages daarover ontwikkelen zich razendsnel.

 

Ervaring pensioenrecht - ES Advisory

ES Advisory is onderdeel van Eversheds Sutherland International. Wij hebben een jarenlange praktijkervaring met voor werkgevers en pensioenuitvoerders relevante pensioenkwesties en zijn bekend met de hierboven geschetste dynamiek. Niet ieder probleem is gebaat bij dezelfde oplossing. Eversheds Sutherland levert deskundig maatwerk advies en juridische begeleiding. Op maat voor uw business. Wij wijzen de voor u meest geschikte weg en beargumenteren die richting, zodat u zich kunt bezighouden met waar u goed in bent.

 

Werkgevers, multinationals

Wij hebben ervaring met het starten of wijzigen van pensioenregelingen, het analyseren van werkingssferen van verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, met daarbij zo nodig vrijstellingen, collectieve waardeoverdrachten, geschillen met pensioenuitvoerders en pensioendienstverleners, procedures over de uitleg van pensioentoezeggingen en pensioenreglementen, medezeggenschap en pensioenaspecten van fusies en overnames. Ons team adviseert en procedeert voor vele binnen- en buitenlandse ondernemingen over pensioenkwesties.

Pensioenuitvoering, pensioenfondsen en verzekeraars

Naast ons actieve werk voor nationale en multinationale bedrijven adviseren wij zeer regelmatig pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. Wanneer zij een bepaalde inrichting van het fonds nastreven, is het aan Eversheds Sutherland om te beoordelen of dit in lijn is met de regels van de wet en de governance code. En mocht dat niet het geval zijn, dan helpen wij verder met pragmatische oplossingen. Door ons vakmanschap, een brede maatschappelijke blik en innovatieve manier van juridisch adviseren over pensioen werken wij altijd aan een langdurige relatie waar alle partijen bij gebaat zijn.

Grensverleggende aanpak

Afstanden worden steeds kleiner als gevolg van sneller vervoer en handige communicatieverbindingen. Internationaal pensioenrecht is daarbij een hot topic nu Nederlandse ondernemingen zich vestigen in België, Duitse ingezetenen werken in Nederland en Amerikaanse hoofdkantoren besluiten Nederlandse vestigingen te op te zetten. Deze situatie vraagt om een grensverleggende aanpak in de pensioenregeling. Immers, het is voor iedere onderneming, waar dan ook ter wereld gevestigd, belangrijk om compliant te zijn.

Pensioen bij fusie en overname

Onze advisering over pensioen bij fusie en overname gaat verder dan de boeken. Naast concreet juridisch advies, bieden wij strategische hulp en beoordelen of de nieuwe regeling past bij de gewenste structuur ná de overname en eveneens in de toekomst.

Over ES Advisory

ES Advisory is de geregistreerde handelsnaam van Eversheds Sutherland Consulting BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72325771 statutair gevestigd te Amsterdam aan De Cuserstraat 85a, 1081 CN Amsterdam, Nederland.

Eversheds Sutherland Consulting BV maakt geen onderdeel uit van Eversheds Sutherland (Netherlands) BV. Waar juridische dienstverlening wordt verleend, wordt deze niet gekwalificeerd als juridische dienstverlening door notarissen en/of advocaten. Eversheds Sutherland Consulting BV wordt niet gereguleerd door de Solicitors Regulation Authority (SRA).

Pensions law advice in the Netherlands

If you need legal assistance on pensions, we can help you with professional, tailor made legal advice and support. Making an analysis with three different solutions doesn’t work, if you still have to find the proper direction yourself. We support you with the choices you have to make and give you arguments to select the proper direction.

We specialize in legal advice on pensions in a national and international surrounding.

We know that after thousands and thousands of flight hours, solutions sometimes are really close. But only if you are looking well, if you are conscious and know where to look for in this very complex matter.

We look differently than others, because we are convinced that this supports you best. We are day in – day out conscious enough to find the best solutions for you in this very complex pension environment. We dare to take next steps on unknown areas to discover new solutions, beyond the current known ways, to serve you.

We accompany you with your struggle in finding proper legal solutions and take care to help you finding solutions beyond the end of the pension landscape. Not only on legal issues, but also and even more on strategic ones. This automatically means that our approach is differently per case. We always anticipate on future issues, because pension schemes are always running for a long period of time.

We always offer an unambiguous and clear solution, including a proper motivation.

Our client base includes the largest employers, pension funds, mandatory industry-wide funds, insurance companies, investment managers, administrators and all other relevant sectoral parties.

Our pensions law team works closely with our corporate, employment and financial services teams to deliver a full service to clients. Through our Eversheds Sutherland international network of pensions lawyers we advise clients on international transactions, cross-border harmonisation and the legal aspects on the operation of pension plans throughout the world.

Review our areas of experience to find out how we can help. If you wish to speak to us, please get in touch with one of our experts. View the contact details for our pensions law team.

Through Eversheds Sutherland International we offer one of the most comprehensive global pensions law services. We deliver local market knowledge and expertise through our global network of over 90 specialist pensions lawyers.

About ES Advisory

ES Advisory is the registered trade name of Eversheds Sutherland Consulting BV, a private limited liability company, incorporated under the laws of the Netherlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce under registration number 72325771 with its registered office in Amsterdam at De Cuserstraat 85a, 1081 CN Amsterdam, the Netherlands.

Eversheds Sutherland Consulting BV is not part of, and is legally distinct from, Eversheds Sutherland (Netherlands) BV. Where legal services are being provided, such services do not qualify as legal services provided by civil law notaries (notarissen) and/or attorneys at law (advocaten). Eversheds Sutherland Consulting BV is not regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA).

Eric Bergamin

  • Partner, ES Advisory
  • +31 1024 88050
  • Mobile +31 6230 33634
  • E-mail
Employment law and pensions law publications