Global menu

Our global pages

Close
Gabriel Albemark, Managing Partner

Gabriel Albemark

Managing Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Capital markets (Equity Capital Markets)
  • Commercial Agreements
  • Corporate
  • Mergers and Aquisitions
  • Private Equity
  • Venture Capital
  • TMT
  • Diversified industrials

Erfarenhet

Gabriel har arbetat som affärsjurist sedan 1996 och är verksam inom byråns company commercial-grupp.

Han har omfattande erfarenhet i samband med svenska och internationella aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, omstruktureringar, minoritetsinvesteringar, samgåenden och due diligence. Han lämnar rådgivning och arbetar med bolagsrätt i samband med marknadsnoteringar och publika och privata kapitalanskaffningar. Gabriel lämnar också löpande rådgivning till klienter avseende informationshantering och insiderfrågor, bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden. 

Han är regelbunden talare vid olika seminarier inom ämnena M&A och bolagsrätt.

Gabriel är ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Karriär

Partner, Eversheds Sutherland (2016)
Partner, Hamilton advokatbyrå (2008-2015)
Biträdande jurist, Hamilton advokatbyrå (2000-2008)
Biträdande jurist, Michelson & Werner Advokatbyrå (1998-2000)
Hovrätten över Skåne och Blekinge (1998)
Tingsnotarie, Malmö tingsrätt (1996-1998)

Utbildning

Lunds universitet, Jur. kand. (1995)