Global menu

Our global pages

Close
Jens André, Partner

Jens André

Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

Jens André har arbetat med M&A och bolagsrättsliga frågor sedan år 2000 och har tidigare ansvarat för M&A-avdelningen vid en annan advokatbyrå. Jens biträder löpande flertalet stora och medelstora bolag, varav flera är börsnoterade eller ägda av private equity-fonder, och är också regelbundet verksam inom crossborder-transaktioner.

Jens biträder även i bolagsrättsliga ärenden i samband med årsstämmor i bl.a. noterade bolag och bolag med spritt ägande, kapitalanskaffningar m.m. och är även ledamot eller adjungerad i styrelser.

Han är omnämnd och rankad av internationellt erkända advokatrankinginstitut inom Corporate/ M&A.

Jens är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2005.

Karriär

Partner, Eversheds Sutherland (2019)
Partner, MAQS Advokatbyrå (2003-2018)
Associate, KPMG Legal (2001-2003)
Associate, Lagerlöf & Leman, Linklaters & Alliance Advokatbyrå (2000-2001)

Utbildning

Uppsala universitet, jur.kand. (2000)
Universitaire Instellning Antwerpen (juridiska kurser 1998)

Övrig information

Det internationella advokatrankinginstitutet Chambers har i sina guider Chambers Global och Chambers Europe, senast i Chambers Europe 2018, rankat Jens inom Corporate / M&A och har också angett att Jens är ”fast, creative and trustworthy”, “widely praised for his energy and enthusiasm, and the way he truly cares about the customer" och att han ”receives excellent feedback from sources, who highlight his pragmatic approach to transactions.” Även Legal 500 har omnämnt Jens som svensk rekommenderad advokat inom M&A.

 undefined undefined