Global menu

Our global pages

Close
Magnus Andrén, Of Counsel

Magnus Andrén

Of Counsel

Kompetenser

  • Bank & Finansrätt
  • Bygg och tekniksektorn
  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser
  • Internationella skiljeförfaranden
  • Kommersiella avtal
  • Tvistelösning
  • Tvistelösning för finansiella tjänster

Erfarenhet

Magnus arbetar huvudsakligen med nationella och gränsöverskridande företagsöverlåtelser och skiljeförfaranden. Magnus är såväl svensk som amerikansk advokat och har praktiserat i New York under mer än 15 år.

Karriär

Of Counsel, Eversheds Sutherland (2019)
Partner, Eversheds Sutherland (2003)
Partner, Linklaters Advokatbyrå (2001-2002)
Partner, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå (1992-2001)
Partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå (1990-1992)
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå (1984-1990)
Hovrättsfiskal, Svea Hovrätt (1983-1984)