Global menu

Our global pages

Close
Jan Österman, Partner

Jan Österman

Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Entreprenad och anläggning
  • Insolvensrådgivning
  • Kommersiella avtal

Verksamhetsområden

Jan leder Eversheds Sutherlands svenska entreprenad- och insolvensgrupper och specialiserar sig på nationella och internationella entreprenadprojekt och anläggningsleveranser (inklusive s.k. EPCI- och turnkey-projekt. Han ger också insolvensrelaterad expertrådgivning omfattande bl. a. frågor kring likviditetsproblematik, kapitalbristsituationer och planerade insolvensförfaranden. Jan levererar också rådgivning avseende alla typer av förekommande kommersiella avtal.


Jan är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014.

Jan är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014.

Karriär
Partner, Eversheds Sutherland (2021)
Legal Director, Eversheds Sutherland (2020)
Associate, Eversheds Sutherland (2011-2019)
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (2009-2010)

Utbildning
Stockholms universitet, jur. kand (2008)