Global menu

Our global pages

Close
Jan Österman, Legal Director

Jan Österman

Advokat

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Kommersiella avtal
  • M&A
  • Tvistlösning
  • Insolvensrådgivning
  • Allmän affärsjuridik

Verksamhetsområden

Jan arbetar huvudsakligen med fokus på gränsöverskridande kommersiella avtal för flera av byråns största klienter. Han arbetar också med rådgivning kring vanligt förekommande kommersiella avtal och tillhandahåller löpande affärsjuridisk rådgivning. Jan arbetar även med M&A och kommersiell tvistlösning vid domstol och i skiljenämnd samt lämnar rådgivning kring insolvensrelaterade frågor. 


Jan är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014.

Jan är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014.

Karriär
Legal Director,Eversheds Sutherland (2020)
Biträdande jurist, Eversheds Sutherland (2011-2019)
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (2009-2010)

Utbildning
Stockholms universitet, jur. kand (2008)