Global menu

Our global pages

Close
Jonas Bratt, Partner

Jonas Bratt

Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser
  • TMT
  • Investeringsfonder och egendomsförvaltning

Erfarenhet

Jonas har omfattande erfarenhet av svenska och internationella förvärv, finansieringsjuridik samt bolagsrättslig tvistlösning. Han har huvudsakligen varit verksam inom finans- telekom- och energi, bl a också som styrelseledamot. Han har under fem års tid undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Jonas är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1993.

Karriär

Partner, Eversheds Sutherland (2003)
Vice chefsjurist, TeliaSonera AB (2001-2002)
Partner, Setterwalls Advokatbyrå (2000-2001)
Biträdande jurist, Setterwalls Advokatbyrå (1997-1999)
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå (1990-1996)
Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt (1988-1990)