Global menu

Our global pages

Close
Mattias Dacker, Senior Associate

Mattias Dacker

Senior Associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bank och Finans
  • Bolagsrätt
  • Finansiella tjänster
  • FinTech
  • Kommersiella avtal


Mattias är verksam i byråns Bank & Finansieringsgrupp. Han har erfarenhet av olika typer av finansieringar, såsom fastighetsfinansieringar, tillgångsfinansieringar och obligationsfinansieringar och är också regelbundet verksam inom crossborder-finansieringar.

Mattias biträder även i regulatoriska utredningar och frågor samt i ärenden som rör FinTech. Därutöver har han erfarenhet av allmän bolagsrätt och kommersiella avtal.

Mattias är ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Karriär

Senior Associate, Eversheds Sutherland (2021)
Associate, Eversheds Sutherland (2019-2020)
Associate, MAQS Advokatbyrå (2017-2018)
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt (2015-2017)

Utbildning

Örebro universitet, juristexamen (2015)