Global menu

Our global pages

Close
John Edgren, Associate

John Edgren

Associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Aktie- och Kapitalmarknad
  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

John arbetar huvudsakligen med svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning mot kapitalmarknad, bolagsrätt och M&A.

Karriär
Associate, Eversheds Sutherland (2021)
Head of Certified Adviser, Aktieinvest FK AB (2020)
Certified Adviser, Mangold Fondkommission AB (publ) (2018)

Utbildning
Stockholms universitet, Juristexamen (2018)
Stockholms universitet, fil.kand. Företagsekonomi (2017)
Studier vid Columbia University, USA (2017)