Global menu

Our global pages

Close
Johan Engström, Partner

Johan Engström

Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

 • Bolagsrätt
 • Företagsöverlåtelser (M&A)
 • Kapitalmarknad

Erfarenhet

Johan är rådgivare i samband med aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, omstruktureringar, minoritetsinvesteringar, samgåenden och due diligence. Han även arbetar löpande med bolagsrätt i samband med marknadsnoteringar och kapitalanskaffningar. Han lämnar också löpande rådgivning till klienter avseende informationshantering och insiderfrågor, bolagsstyrning och god sed på aktiemarknaden.

Johan har varit verksam på advokatbyrå i mer än fjorton år. Han har även erfarenhet från svensk domstol till följd av sin tidigare anställning som notarie vid Stockholms tingsrätt.

Johan har varit rådgivare i följande offentliggjorda transaktioner sedan han anslöt till Eversheds Sutherland under 2019:

 • 2cureX AB (publ), riktad emission om SEK 40 million (Nasdaq First North Growth Market)
 • NextCell Pharma (publ), företrädesemission om SEK 25,1 miljoner och listbyte till Nasdaq First North Growth Market
 • Zutec Holding AB (publ), företrädesemission om SEK 40,4 miljoner (Nasdaq First North Growth Market)
 • Hoylu AB (publ), företrädesemission om SEK 74 miljoner (Nasdaq First North Growth Market)
 • Enersize Oyj, riktad emission om SEK 20,7 miljoner (Nasdaq First North Growth Market)
 • Invajo Technologies AB (publ), IPO på Nasdaq First North Growth Market
 • Kollect on Demand Holding AB (publ), IPO på Nasdaq First North Growth Market
 • ZignSec AB (publ), IPO på Nasdaq First North Growth Market
 • Enersize Oyj, företrädesemission om SEK 47 miljoner (Nasdaq First North Growth Market)


  Johan är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2012.

  Karriär

  Partner, Eversheds Sutherland (2019)
  Partner, MAQS Advokatbyrå (2015 - 2018)
  Senior associate, MAQS Advokatbyrå (2010 – 2015)
  Associate, Ashurts Stockholm (2006 - 2010)
  Notarie, Stockholms tingsrätt (2007 - 2008)

  Utbildning

  Stockholms universitet, jur. kand. (2006)
  Stockholms universitet, företagsekonomi (2007)