Global menu

Our global pages

Close
Johan Engström, Partner

Johan Engström

Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser (M&A)
  • Kapitalmarknad

Erfarenhet

Johan är rådgivare i samband med aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, omstruktureringar, minoritetsinvesteringar, samgåenden och due diligence. Han arbetar löpande med bolagsrätt i samband med kapitalanskaffningar och marknadsnoteringar. Han biträder även noterade bolag i informationsgivningsfrågor.

Johan har varit verksam på advokatbyrå i mer än tolv år. Han har även erfarenhet från svenska domstolar till följd av sin tidigare anställning som notarie vid Stockholms tingsrätt.

Innan han anslöt till Eversheds Sutherland var Johan rådgivare i följande offentliggjorda transaktioner (2017/2018):

  • Det Irlandsbaserade mjukvarubolaget Zutec Holding AB (publ) i samband med bolagets IPO på Nasdaq First North
  • Mjukvarubolaget Hoylu AB (publ) i bolagets listning på Nasdaq First North
  • Veolia i samband med försäljning av Veolias facility management verksamhet i Sverige

Johan är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2012.

Karriär

Partner, Eversheds Sutherland (2019)
Partner, MAQS Advokatbyrå (2015 - 2018)
Senior associate, MAQS Advokatbyrå (2010 – 2015)
Associate, Ashurts Stockholm (2006 - 2010)
Notarie, Stockholms tingsrätt (2007 - 2008)

Utbildning

Stockholms universitet, jur. kand (2006)
Stockholms universitet, företagsekonomi (2007)