Global menu

Our global pages

Close
Henrik Fagö, Of Counsel

Henrik Fagö

Of Counsel

henrikfago@eversheds-sutherland.se

+46 8 545 322 87

+46 70 524 45 12

Sverige

vCard

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bank och finansiering
  • Bolagsrätt
  • Företagsöverlåtelser (M&A)

Erfarenhet

Henrik Fagö har arbetat som jurist sedan 2000 och är verksam inom företagsöverlåtelser samt bolags- och finansmarknadsrätt och har stor erfarenhet från nationella och internationella privata och publika förvärv, försäljningar och samgåenden. Henrik har medverkat i transaktioner inom en rad olika branscher såsom media, transport, verkstadsindustri och finansmarknad och har företrätt både svenska och utländska private equity-fonder, banker och industriella aktörer i förvärvs- och försäljningsprocesser. Henrik arbetar även löpande med rådgivning till privata och publika bolag, banker, värdepappersbolag och fondbolag i olika bolags- och finansmarknadsrättsliga frågor och har – bl.a. genom sin tid vid JRS-koncernen – fått branschspecifik kunskap om värdepappersrörelse.

Karriär

Of Counsel, Eversheds Sutherland (2019)
Partner, MAQS Advokatbyrå (2014-2018)
Senior Associate, Setterwalls Advokatbyrå (2012-2014)
tf. Chefsjurist (secondment), JRS Group (2011-2012)
Senior Associate, Setterwalls Advokatbyrå, (2004-2011)
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (2003-2004)
Associate, Advokatfirman Hammarskiöld & Co (2000-2003)

Utbildning

Lunds Universitet, jur.kand. (2000)
Lunds Universitet, fil. kand. i företagsekonomi (2000)

Medlemskap

International Bar Association (2015-)
Sveriges advokatsamfund (2007-)