Global menu

Our global pages

Close
Rebecca Farkhooy, Associate

Rebecca Farkhooy

Associate

Språk

Svenska, engelska, persiska samt grundläggande kunskaper i spanska

Kompetenser

  • Arbetsrätt
  • Personuppgiftsfrågor

Erfarenhet

Rebecca arbetar huvudsakligen med svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning mot arbetsrätt och personuppgiftsfrågor.

Karriär
Associate, Eversheds Sutherland (2019)
Tingsnotarie, Västmanlands tingsrätt (2017-2019)
Biträdande jurist, Therese Ström Advokatbyrå (2016-2017)

Utbildning
Stockholms universitet, Juristexamen (2016)