Global menu

Our global pages

Close
Hans Forssell, Of Counsel

Hans Forssell

Counsel

Språk

Svenska, Engelska, Tyska, Franska

Kompetenser

  • Internationella offentligrättsliga frågor
  • Internationella skiljeförfaranden
  • Kommersiell Tvistelösning
  • Tvistelösning
  • Tvistelösning för finansiella tjänster
  • Insolvens -och obeståndsrätt

Erfarenhet

Hans har gedigen erfarenhet av domstolsprocesser och skiljeförfaranden inom skilda områden, nationellt och internationellt, och har sysslat med undervisning och författarskap inom den centrala civilrätten.

Erfarenhet

Counsel, Everhseds Sutherland (2009-)
Advokatfirman Lagerlöf, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå, Linklaters Advokatbyrå (1981-2008)
Docent i civilrätt, Uppsala universitet (1976-1981)
Doktorand och lärare, Uppsala universitet (1969-1976)
Tingsnotarie, Uppsala läns norra domsaga (1966-1969)

Utbildning

Uppsala universitet, jur. dr. (1976)
Uppsala universitet, jur. kand. (1966)

Refererade fall i Högsta domstolen:

  • NJA 1988 s. 161 och 1990 s. 745 (avtalsfrågor),
  • 1990 s. 469 (varumärkes- och firmarätt),
  • 1997 s. 454 (kvittning och värdepappersrätt m.m.)