Global menu

Our global pages

Close
Alicia  Gallo, Associate

Alicia Gallo

Associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bolagsrätt
  • Kommersiella avtal
  • Arbetsrätt

Erfarenhet

Alicia arbetar huvudsakligen med svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning mot bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt och arbetsrätt.

Karriär
Biträdande jurist, Eversheds Sutherland (2017)

Utbildning
Uppsala universitet, Juristexamen (2017)