Global menu

Our global pages

Close
Oskar Gentele, Partner

Oskar Gentele

Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Försäkringsrätt
  • Internationella skiljeförfaranden
  • Kommersiell Tvistlösning
  • Tvistlösning
  • Tvistlösning för finansiella tjänster
  • Tvistlösning inom fastighetsrätt

Erfarenhet

Oskar Gentele anslöt som partner i april 2022 och kommer närmast från Advokatfirman Cederquist där han arbetat med några av Sveriges största skiljeförfaranden och domstolsprocesser sedan 2012. Oskar är också civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har författat ett stort antal artiklar i juridiska tidskrifter och även en bok inom entreprenadrätt.

Oskar har gedigen erfarenhet av att biträda klienter inom ett flertal rättsområden, inte minst rådgivningsansvar och entreprenadrätt.

Oskar är ledamot av Sveriges advokatsamfund. 
Publikationer i urval
Dr. William Ibbs and Oskar Gentele, Usage and Acceptance Rates for Loss of Productivity Damage Quantification Methods, The Construction Lawyer, Spring 2021

Oskar Gentele, Entreprenörens rätt till ersättning för bevisade självkostnader enligt AB 04, Juridisk tidskrift, Nr 3 2020/21

Oskar Gentele, Procentmetod vid felbedömning av bostadsrätt såld i befintligt skick. Kan metoden förbättras?, Juridisk tidskrift, Nr 2 2020/21

Oskar Gentele, Samlade störningskrav, Svensk Byggtjänst, 2019

Oskar Gentele, Combating Due Process Paranoia in Swedish Arbitration, Stockholm Arbitration Yearbook 2019

Oskar Gentele, Norsk dom om samlade störningskrav (global claims), Juridisk tidskrift, Nr 1 2019/20


Karriär
Partner, Eversheds Sutherland (2022)
Counsel, Cederquist (2009-2022)
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (2007-2009)
Utbildning
Stockholms universitet, Jur. kand. (2007)
Civilekonom DHS, Handelshögskolan i Stockholm, (2007)Oskar Gentele anslöt som partner i april 2022 och kommer närmast från Advokatfirman Cederquist där han arbetat med några av Sveriges största skiljeförfaranden och domstolsprocesser sedan 2012. Oskar är också civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har författat ett stort antal artiklar i juridiska tidskrifter och även en bok inom entreprenadrätt.
Oskar har gedigen erfarenhet av att biträda klienter inom ett flertal rättsområden, inte minst rådgivningsansvar och entreprenadrätt.
Oskar är ledamot av Sveriges advokatsamfund. 
Publikationer i urvalDr. William Ibbs and Oskar Gentele, Usage and Acceptance Rates for Loss of Productivity Damage Quantification Methods, The Construction Lawyer, Spring 2021
Oskar Gentele, Entreprenörens rätt till ersättning för bevisade självkostnader enligt AB 04, Juridisk tidskrift, Nr 3 2020/21
Oskar Gentele, Procentmetod vid felbedömning av bostadsrätt såld i befintligt skick. Kan metoden förbättras?, Juridisk tidskrift, Nr 2 2020/21
Oskar Gentele, Samlade störningskrav, Svensk Byggtjänst, 2019
Oskar Gentele, Combating Due Process Paranoia in Swedish Arbitration, Stockholm Arbitration Yearbook 2019
Oskar Gentele, Norsk dom om samlade störningskrav (global claims), Juridisk tidskrift, Nr 1 2019/20

KarriärPartner, Eversheds Sutherland (2022)Counsel, Cederquist (2009-2022)Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (2007-2009)UtbildningStockholms universitet, Jur. kand. (2007)Civilekonom DHS, Handelshögskolan i Stockholm, (2007)Karriär

Oskar Gentele anslöt som partner i april 2022 och kommer närmast från Advokatfirman Cederquist där han arbetat med några av Sveriges största skiljeförfaranden och domstolsprocesser sedan 2012. Oskar är också civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har författat ett stort antal artiklar i juridiska tidskrifter och även en bok inom entreprenadrätt.

Han har gedigen erfarenhet av att biträda klienter inom ett flertal rättsområden, inte minst rådgivningsansvar och entreprenadrätt.

Oskar är ledamot av Sveriges advokatsamfund. 

Publikationer i urval
Dr. William Ibbs and Oskar Gentele, Usage and Acceptance Rates for Loss of Productivity Damage Quantification Methods, The Construction Lawyer, Spring 2021
Oskar Gentele, Entreprenörens rätt till ersättning för bevisade självkostnader enligt AB 04, Juridisk tidskrift, Nr 3 2020/21
Oskar Gentele, Procentmetod vid felbedömning av bostadsrätt såld i befintligt skick. Kan metoden förbättras?, Juridisk tidskrift, Nr 2 2020/21
Oskar Gentele, Samlade störningskrav, Svensk Byggtjänst, 2019
Oskar Gentele, Combating Due Process Paranoia in Swedish Arbitration, Stockholm Arbitration Yearbook 2019
Oskar Gentele, Norsk dom om samlade störningskrav (global claims), Juridisk tidskrift, Nr 1 2019/20

Karriär
Partner, Eversheds Sutherland (2022)
Counsel, Cederquist (2009-2022)
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (2007-2009)

Utbildning
Stockholms universitet, Jur. kand. (2007)
Handelshögskolan i Stockholm, Civilekonom DHS, (2007)