Global menu

Our global pages

Close
Philip Heilbrunn, Partner

Philip Heilbrunn

Partner

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bank och finans
  • Företagsöverlåtelser
  • Kapitalmarknad
  • Bolagsrätt
  • Allmän affärsjuridik
  • Kommersiella kontrakt/avtal
  • Aviation
  • Finansiella tjänster

Erfarenhet

Philip har varit verksam som affärsjurist sedan 1998 och kontinuerligt varit rankad som en av landets ledande affärsjurister inom bl.a. bank & finansiering. Han ansvarar för verksamhetsgrupperna Bank & Finans, Fintech och Financial Services och är specialiserad på finansiering, kapitalisering, finansiella tjänster och regulatoriska frågor på kapital- och finansmarknaderna samt bolagsrätt och är även en aktiv partner inom firmans specialistgrupper för bolagsrätt och företagsöverlåtelser (M&A).

Han biträder klienter inom alla slags ärenden som rör finansiering, finansiella tjänster, bolagsrätt, investeringar, transaktioner och kommersiella avtal.  Philip biträder bl.a. regelbundet svenska och utländska finansiärer samt bolag avseende finansiering, leasing och överlåtelser av fastigheter, flygplan, tåg och fartyg.

Philip har bl.a. även erfarenhet som senior bolagsjurist samt delägare och gruppansvarig för andra marknadsledande byråers bank- och finansieringsavdelningar.

Citat angående Philip i Chambers:  “clients praise his commercial acumen”, “really excellent – a most helpful lawyer”, “lauded for his service-minded attitude and practical approach”, “helpful, considerate and business-focused”, “he has a deep understanding of our business”, “reputed for his skills in asset financing”, “particularly active on matters concerning mezzanine financing” and “comes recommended for asset finance matters, with particular commendation for his expertise of aviation and finance mandates”.

Citat i Chambers 2020 avseende Philips team: “You may come with any question and even if they don't know the answer immediately, they will go out of their way to find it. They always make the effort to give you the advice, which is very much appreciated.”

Karriär

Partner, Eversheds Sutherland (2019)
Partner, MAQS Advokatbyrå (2015-2018)
Senior Group Counsel, Electrolux (2012-2014)
Partner, Advokatfirman Hammaskiöld &Co (1998-2012)
PriceWaterhouseCoopers (1997-1998)
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt (1995-1997)