Global menu

Our global pages

Close
Ulf Jonsson, Of Counsel

Ulf Jonsson

Of Counsel

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Allmän affärsjuridik
  • Bolagsrätt
  • Kommersiella avtal
  • Företagsöverlåtelser

Erfarenhet

Ulf huvudsakliga inriktning är avtalsrätt, kommersiell rätt och bolagsrätt med särskilt fokus på nationella och gränsöverskridande företagsöverlåtelser. 

Han arbetar i stor omfattning med komplexa transaktioner för flera av byråns största klienter som ofta har sin verksamhet i flera länder. Ulf bistår dagligen både internationella och lokala företag i deras dagliga verksamhet vilket inkluderar upprättande och förhandling av avtal såsom köpe- och försäljningsavtal, allmänna villkor, byggprojekt, leasingavtal, upphandlingsavtal och distributionsavtal.

Under åren 1998-2006 var Ulf styrelseledamot i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Nu är Ulf styrelseledamot i industrikonglomeratet Inducore

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1986-1990 och vidare från 1998.

Karriär

Of Counsel, Everhseds Sutherland (2021)
Partner, Eversheds Sutherland (2009-2020)
Partner, Advokatfirman Södermark (1998-2008)
Chefsjurist, Asea Brown Boveri AB (1994-1998)
Bolagsjurist, Asea Brown Boveri AB (1990-1994)
Biträdande jurist, Mannheimer & Zetterlöf (1983-1990)
Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt (1982-1983)