Global menu

Our global pages

Close
Linda Kempe, Legal Director

Linda Kempe

Principal Associate

Språk

Svenska, Engelska

Kompetenser

  • Bolagsrätt
  • Kommersiella avtal
  • Handel och distribution
  • Media
  • Immaterialrätt

Erfarenhet

Linda biträder svenska och utländska klienter i en rad olika branscher med upprättande, tolkning och förhandling av olika typer av kommersiella avtal, exempelvis distributions-, leverans- och samarbetsavtal m.m.

Dessutom har Linda särskild kompetens inom life science-sektorn i ärenden gällande exempelvis läkemedel, medicintekniska produkter och olika typer av livsmedel såsom kosttillskott.

Genom att tidigare arbetat som bolagsjurist har Linda har ett starkt kommersiellt fokus och stor praktisk erfarenhet av att biträda klienter med ett brett spektrum av legala frågeställningar.

Linda är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2017.

Karriär

Principal Asscociate, Eversheds Sutherland (2019)
Advokat, MAQS Advokatbyrå (2010-2018)
Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt (2009-2010)
Bolagsjurist, HQ Bank AB (2008-2009)

Utbildning

Stockholms universitet Jur. kand. (2008)