Global menu

Our global pages

Close
Linda Kempe, Partner

Linda Kempe

Partner

Språk

Svenska, Engelska, Franska

Kompetenser

  • Diversified Industrials
  • Handel och Distribution
  • Health & Life Sciences
  • Immaterialrätt
  • Kommersiella avtal
  • Tvistlösning

Erfarenhet

Linda är partner på Eversheds Sutherland och ansvarig för stockholmskontorets verksamhet inom Life Sciences. 


Linda fokuserar på att tillhandahålla rådgivning till nationella såväl som internationella företag med upprättande, tolkning och förhandling av alla typer av kommersiella avtal, exempelvis vid försäljning av produkter och tjänster, agent- och distributionsavtal och samarbetsavtal. 

Linda har dessutom särskild kompetens och erfarenhet gällande förvaltningsrättsliga mål och ärenden, och anlitas ofta av klienter i läkemedels- livsmedels och kosmetikabranschen i regulatoriska ärenden. 

Genom att tidigare arbetat som bolagsjurist har Linda ett starkt kommersiellt fokus och stor praktisk erfarenhet av att biträda klienter med ett brett spektrum av legala frågeställningar. 

Linda är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2017.Linda är legal director på Eversheds Sutherland och ansvarig för stockholmskontorets verksamhet inom Life Sciences. 

Hon fokuserar på att tillhandahålla rådgivning till nationella såväl som internationella företag med upprättande, tolkning och förhandling av alla typer av kommersiella avtal, exempelvis vid försäljning av produkter och tjänster, agent- och distributionsavtal och samarbetsavtal. 

Linda har dessutom särskild kompetens och erfarenhet gällande förvaltningsrättsliga mål och ärenden, och anlitas ofta av klienter i läkemedels- livsmedels och kosmetikabranschen i regulatoriska ärenden. 

Genom att tidigare arbetat som bolagsjurist har Linda ett starkt kommersiellt fokus och stor praktisk erfarenhet av att biträda klienter med ett brett spektrum av legala frågeställningar. 

Linda är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2017.

Karriär

Partner, Eversheds Sutherland (2021)
Legal Director, Eversheds Sutherland (2020)
Principal Associate, Eversheds Sutherland (2019-2020)
Senior Associate, MAQS Advokatbyrå (2016-2018)
Associate, MAQS Advokatbyrå (2010-2016)
Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt (2009-2010)
Bolagsjurist, HQ Bank AB (2008-2009)

Utbildning

Stockholms universitet Jur. kand. (2008)